Find svar på, hvor du ansøger om den ønskede bevilling, tilladelse eller andet ved at klikke på det ønskede emne.

 • Alkoholbevilling

  Alkoholbevilling søges hos Politiet.

  Politiet behandler din ansøgning og videresender den til kommunen, som træffer den endelige afgørelse.

  Gå til Politiets hjemmeside om alkoholbevillinger.

 • Nattilladelser

  Her på siden kan du se, hvilke virksomheder, der har tilladelse til at holde natåbent og servere stærke drikke, herunder øl og vin.

  Nattilladelser efter Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevillinger m.v. - § 28

  Virksomheder med nattilladelse

  Tilladelse til:

  Beliggenhed:

  Område:

   

  Udskænkning til: 

  Farum Sports- og Konferencecenter Idrætsvænget 2 Farum kl. 04.00
  Farum Kro Farum Hovedgade 42 Farum fredag og lørdag kl. 05.00
  Cafe Petrine Farum Bytorv 22 Farum kl. 02.00
  Restaurant Big Due Frederiksborgvej 19 Farum kl. 05.00
  Spisehuset Nygårdterrasserne 201A Farum fredag og lørdag kl. 02.00
  Ellegården Stavnsholtvej 168 Farum kl. 01.00
  Restaurant Jonstrup  Jonstrupvej 282  Værløse  fredag og lørdag til kl. 05.00 øvrige dage til kl. 02.00 
  Bryggeriet Skovlyst Skovlystvej 2 Værløse fredag og lørdag til kl. 04.00
  Restaurant La Rêve Bymidten 50G Værløse kl. 02.00
  Kollekolle Hotel, Kursus- og Konferencecenter Frederiksborgvej 105 Værløse kl. 02.00
  Center Pub Bymidten 64 Værløse kl. 02.00 samt fredag og lørdag kl. 05.00
  Restaurant Christianshøj Christianshøjvej 22 Værløse kl. 05.00 fredage, lørdage, helligdage samt nytårsaften 
  Galaksen Bymidten 48 Værløse kl. 02.00

   

 • Filmoptagelser i Furesø

  Offentlige veje

  Hvis du vil optage / fotografere på vejarealer, skal du søge om brug af offentlig vej.

  Undersøg, hvem der ejer vejen.

  Offentlige grønne arealer

  Naturstyrelsens arealer

  Kontakt Vej og Park, hvis du vil søge om tilladelse til at bruge de kommunale grønne arealer til film- og fotooptagelse, samt parkering af produktionskøretøjer i forbindelse hermed.

  Hav følgende parat

  • Kontaktoplysninger på filmproducent, samt ansøger
  • Optagelsessted
  • Tidsplan for optagelse
  • Afspærringsplaner (hvis relevant)

  Kontakt

  Vej og Park, Stiager 2, 3500 Værløse, Tlf.: 7235 5355

 • Gravetilladelser

  Hvis du skal udføre ledningsanlæg i eller over et vejareal, skal du indhente tilladelse fra vejmyndigheden (gravetilladelse).

  Hvem giver tilladelse?

  Tilladelse vedrørende Hillerødmotorvejen og Ringvej B4 skal søges hos Vejdirektoratet, Vejcenter Hovedstaden.
  Tilladelse vedrørende kommunens øvrige veje skal søges hos Furesø Kommune.

  Ansøgningsskema

  Du skal søge gravetilladelsen via Virk.dk.

  Der skal altid vedlægges en tegning over gravearbejdets placering og en afmærknings-/afspærringsplan.

 • Mobilantenneanlæg

  Furesø Kommune har en procedure, der dels fastlægger principper og retningslinjer for mobilantenneanlæg - dels stiller krav til ansøgninger, sagsbehandling og borgerinddragelse.

  Principperne i proceduren for opstilling af mobilantenneanlæg (åbner i pdf), som kommunen vil lægge vægt på i sagsbehandlingen og afveje indbyrdes er:

  • Tidssvarende telekommunikation i hele kommunen.
  • Begrænse antallet af antenne- og mastepositioner mest muligt.
  • Skjule, camoufleres eller indpasse antenner, master, bærerør og teknikhuse så diskret som muligt i omgivelserne.

  Generelt om master

  En mast kan ikke blive opført uden tilladelse fra grundejeren og en byggetilladelse fra Furesø Kommune. Sagsbehandlingen af master og antenneanlæg sker på baggrund af Byggeloven, Planloven og/eller Masteloven.

 • Opstilling af container

  Skal du bruge et offentligt vejareal til at stille en container op, en skurvogn, et stillads eller lignende, skal du have en tilladelse fra Furesø Kommune.

  Har du brug for en container til haveaffald eller lignende, skal du typisk kontakte en vognmand. Af hensyn til trafiksikkerheden bør containeren placeres på din ejendom.

  Hvis containeren ikke kan være på din ejendom, skal vognmanden søge om tilladelse til at opstille den på vejarealet. Det er altså ejeren af genstanden som søger om tilladelse og ikke lejeren.

  På trafikveje giver vi kun undtagelsesvis tilladelse til opstilling af container, skurvogn, stillads mv. På overordnede trafikveje kan du ikke få tilladelse.

  Ansøg om opstilling af container mv.

 • Spilletilladelser

  Ansøgning om opstilling af spilleautomater.

  Spilletilladelse søges hos Spillemyndigheden under Skat.

  Vil du vide mere

  Yderligere oplysninger om spilleautomater finder du hos www.skat.dk

 • Stadepladser

  Furesø Kommune har vedtaget et regulativ for stadepladser og mobile salgsvogne.

  Regulativet administrerer kommunens udstedelse af tilladelser til stadepladser.

  Ansøgninger sendes til Vej og Park på bme@furesoe.dk eller via Digital Post.

   

 • Stadeplads for juletræshandel

  Kommunen udlåner to stadepladser til juletræshandel på henholdsvis Værløse Bymidte samt hjørnet af Læssevej. Såfremt du er interesseret i en juletræsstadeplads, så send din ansøgning til Vej og Park. Du skal oplyse, hvilken stadeplads du ønsker, hvorfor du ønsker stadepladsen og hvad dine kvalifikationer og erfaringer er. 

  Hvis der er flere ansøgere til samme stadeplads, vil kommunen vurdere ansøgningerne individuelt og trække lod, såfremt ansøgerne har ens kvalifikationer.

  Handicappede i erhverv har en fortrinsstilling, dog kun hvis personen med handicap er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

  Af hensyn til trafiksikkerheden forventes det, at pladsen på Læssevej ryddes hver dag. Begge pladser er tilgængelig fra den 30. november - 24. december.

  Ansøgningen sendes til bme@furesoe.dk, mærket 'juletræsstadeplads' senest den 16. september 2019.

  Foto - Juletræshandel - Værløse Bymidte

  Værløse Bymidte

  Foto - Juletræshandel - Hjørnet af Læssevej

  Hjørnet af Læssevej

 • Taxatilladelser

  Vil du søge taxatilladelse eller job som taxachauffør, skal du rette henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 • Udendørsservering på offentligt vejareal

  I Furesø Kommune er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt, at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

  Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udendørsservering i Furesø Kommune og følge vores vilkår.

  Her søger du

  Du søger tilladelsen via hjemmesiden Virk.dk. I søgefeltet skriver du "råden over vej".