Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen.

Virksomheder med mere end 20 ansatte skal varsle større afskedigelser til det regionale arbejdsmarkedskontor i Roskilde, når:

  • Mindst 10 afskediges i virksomheder, som beskæftiger mellem 20-100 medarbejdere
  • Mindst 10 procent afskediges i virksomheder, der beskæftiger mellem 100 og 300 medarbejdere
  • mindst 30 afskediges i virksomheder, der beskæftiger mindst 300 medarbejdere

Hvad kan jobcentret hjælpe med?

Jobcentret rådgiver om de muligheder, som virksomheden har for at stille de opsagte medarbejdere bedre i den konkrete situation. I opsigelsesperioden kan medarbejderen få råd og vejledning i jobcentret. Ved større afskedigelser kan medarbejdere anmode jobcentret om en plan for, hvordan de hurtigst muligt opnår ny beskæftigelse. Planen skal udarbejdes senest to uger efter medarbejderens anmodning. Til virksomheder, der beskæftiger minimum 20 medarbejdere og afskediger minimum 50 procent af dem, kan jobcentret tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger i opsigelsesperioden og tilskud til efter- og videreuddannelse af de opsagte medarbejdere i op til 8 uger.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14