Skip til hoved indholdet

Støtte til medarbejdere med et handicap

Der er forskellige muligheder for at søge støtte til medarbejdere med et handicap.

Handicapkompenserende ordninger

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til arbejdsopgaver, de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge.

Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en eller flere kollegaer til at fungere som personlig assistent.
Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra jobcentret.
Løntilskuddet svarer til timelønssatsen for studentermedhjælp. I særlige tilfælde kan tilskuddet modsvare den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde, for eksempel ved ansættelse af en tegnsprogstolk.

For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er et krav, at ansættelsen sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.

Ordningen omfatter nyuddannede med en uddan­nelse på mindst 18 måneder, som mangler kon­kret erhvervserfaring indenfor uddannelsesom­rådet. Derudover skal den handicappede starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

Virk­somheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæs­sig løn inden for det pågældende ansættelses­område og modtager herefter løntilskud i en periode

Har din medarbejder et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I søge om støtte til hjælpemidler, særlige arbejdsredskaber og ændring af indretningen på arbejdspladsen. Det kan være ændring af den fysiske indretning eller en speciel stol eller et nyt bord.

Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger udover, hvad arbejdspladsen normalt afholder. 

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback