Skip til hoved indholdet

Jobrotation

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden

Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansat­te med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får I opkvalificeret medarbejderne uden nedgang i produktionen og med et økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhe­dens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da vikarerne efterføl­gende vil være velkvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.
Når virksomheden ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan der ansøges om jobrotationsydelse.
Jobrotationsydelsen udbetales af jobcentret og er et samlet tilskud til vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Virksomheden modtager 189,51 kr. pr. time, som den ansatte er i uddannelse, og der ansættes en vikar indenfor uddannelsesperioden.

Fordele

 • Virksomheden får et kompetenceløft og undgår produktionstab.
 • Mulighed for at undgå afskedigelser, hvis medarbejderne kan udfylde andre jobfunktioner.
 • Mulighed for at vurdere den ledige, der ansættes som vikar som potentiel fremtidig medarbejder.

Betingelser

For at modtage jobrotationsydelsen skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Den ansatte skal have været ansat på almindelige vilkår i Danmark i minimum tre måneder og have overenskomstmæssig løn i uddannelsesperioden.
 • For ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse skal der søges midler til jobrotation i en
  særlig pulje (dette gør jobcentret for virksomheden).
 • Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt seks måneder.
 • Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn, eller hvad der gælder for tilsvarende
  arbejde.
 • Vikaren skal have været ledig i minimum seks måneder før ansættelsen.
 • Virksomheden betaler den ansattes eventuelle udgifter til efteruddannelsen.
 • Efteruddannelsen skal være et offentligt udbudt kursus/undervisningsforløb.
 • Virksomheden ansøger jobcentret om jobrotationsydelse, når lønudgiften til den ansatte er afholdt. Jobcentret
  skal godkende projektet først, og virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for lønudgifterne.
 • Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU, løntilskud eller andre
  offentlige ydelser til den ansatte. Der kan ikke søges jobrotationsydelse i forbindelse med uddannelsesaftaler
  under lov om erhvervsuddannelse eller uddannelse med adgang til AUB.

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Virksomhedsteam

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback