Skip til hoved indholdet

Job med løntilskud

Løntilskudsordningen giver mulighed for, at virksomheder kan ansætte en ny medarbejder med reduceret lønudgift for en periode

Løntilskud

Løntilskudsordningen giver mulighed for, at virksomheder kan ansætte en ny medarbej­der med reduceret lønudgift for en periode. Det giver god tid til oplæring og til at få et solidt indtryk af såvel faglige som personlige kompetencer.

Ansættelse af ledige i job med løntilskud kan også give ekstra ressourcer til at afprøve eller udvikle nye forretningsområder, som det ellers kan være svært at få tid og overskud til. Det er målet, at medarbejderen får opkvalificeret sine kompetencer og efter løntilskudsperioden enten bliver ansat på ordinære vilkår.

Generel information om løntilskud

For jobansø­gere giver ordningen mulighed for at genopfri­ske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde.

For virksomheder betyder løntilskudsordnin­gen, at det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud.

Løn og tilskud 

Ved privat ansættelse udbetaler virksomheden som hovedregel minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde. Virksomheden modtager herefter et løntilskud. For offentlige virksomheder gælder andre satser.

Kontakt Jobcenter Furesø, og hør mere om mulighederne for at ansætte en ny medarbejder med løntilskud.

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Virksomhedsteam

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback