Skip til hoved indholdet

Fastholdelse

Som virksomhed har du flere muligheder for at forebygge sygefravær og fastholde dine ansatte.

Få hjælp til at forebygge sygefravær

Hvis du har en ansat, som er sygemeldt eller i risiko for at blive sygemeldt, har Jobcenter Furesø en gratis og uforpligtende fastholdelsesindsats. Tilbuddet omfatter alle borgere, som bor i Furesø eller arbejder i en virksomhed i Furesø.

Fastholdelsesindsatsen starter så tidligt som muligt og gerne forebyggende, det vil sige inden en egentlig sygemelding.

Hjælp til medarbejder og virksomhed

I praksis tilknyttes en fastholdelseskonsulent, som efter behov og i tæt dialog med den sygemeldte medarbejder, virksomheden, faglige organisationer og jobcentret benytter sig af denne værktøjskasse:

  • Gratis, uforpligtende og fortrolige coachingsamtaler med medarbejderen med henblik på at vende tilbage i job
  • Deltagelse i rundbordsmøde på arbejdspladsen til udarbejdelse af en sikker og effektiv fastholdelsesplan
  • Involvering af medarbejderens sagsbehandler i fastholdelsesplanen for at sikre et helhedsorienteret forløb
  • Vejledning af medarbejderens kolleger, så de bedst muligt støtter op om medarbejderens tilbagevenden i job
  • Konfliktmægling i tilfælde af, at medarbejderen er kommet på kant med en kollega eller en leder
  • Generel rådgivning af arbejdsgivere om forebyggelse af sygdom og om mulige støttende tiltag
  • Oplæg for ansatte ude på virksomheden om arbejdsfastholdelse, herunder stresshåndtering.

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren.

Fastholdelses- og fraværspolitikken tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og en beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, delvis syge- og raskmelding, trivselssamtaler, samt retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.

Opbakning til og fælles ejerskab af politikken er afgørende for, om den får succes og bliver en tryghed for medarbejderne.

Du er velkommen til at kontakte jobcentret, hvis du vil have hjælp eller inspiration til at udarbejde en fraværs- og fastholdelsespolitik.

Bliv vejledt om fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Kontakt arbejdstilsynet

Kontakt Arbejdstilsynets Callcenter, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tlf.: 70 12 12 88.

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback