I 2022 udføres asfaltarbejdet fra uge 32 og frem

Vintervejr med skiftevis frost, vand og tø, tærer hårdt på asfalten og gør små huller større - derfor er vejenes tilstand altid dårligst efter en vinter.

Vejene i kommunen er vinteren 2021-2022 blevet hårdt medtaget, og derfor er kommunen i gang med at lappe de værste huller på de offentlige veje. Når vintervejret virkelig viser tænder, kan der ikke dog lægges asfalt, men vores lappehold er i gang de dage, hvor det overhovedet er muligt.

Denne lapning er en midlertidig foranstaltning, som typisk kun holder 1 til 2 år.

Vi kan udskifte asfalten på længere strækninger, når gennemsnitstemperaturen når de 10 grader – det giver det bedste resultat, og kommunen kan få garanti fra asfaltentreprenøren på det udførte arbejde. Derfor er det kun fra foråret og et stykke hen på efteråret, at de store asfaltarbejder kan udføres.

I 2022 udføres asfaltarbejdet fra uge 32 og frem. De veje, der trænger mest og de veje, hvor der kører flest biler, bliver prioriteret højest.

Kommunen forventer at asfaltere følgende vejstrækninger i 2022:

Vejnavn
Beskrivelse fra - til
Paltholmvej Fra Ingo tankstation til og med motorvejsbroen
Frederiksborgvej Strækningen mellem Paltholmvej og Stavnsholtvej
Borgmester Jespersens vej Strækningen mellem Paltholmpark og Stavnsholtvej
Skovbakken Strækningen mellem Paltholmvej og Stavnsholtvej
Ballerupvej Fra Hejrevej til og med krydset Jonstrupvangvej 
Skovbovænget Fra Poppel Alle til kommunegrænsen
Lejrvej Fra sandet til Udsigten

Paltholmvej

Vintervejret har efterladt store huller i asfalten på Paltholmvej. I uge 27 bliver asfaltslidlaget på Paltholmvej på strækningen mellem Ingo tankstation og motorvejen fræset, så alle hullerne fjernes. Arbejdet med at lægge helt ny asfalt på Paltholmvej starter i uge 32.

Det vil betyde trafikomlægninger omkring Farum Bytorv, Kulturhus, Sundhedshus mv. i to etaper:

Etape 1: Asfaltslidlaget fræses, så alle hullerne fjernes

Den gamle asfalt skal fræses af, inden der kan lægges et nyt asfaltslidlag. Det vil ske i perioden: Torsdag den 7. juli kl. 07:00 til og med fredag den 8. juli kl. 18:00

For at kunne udføre arbejdet forsvarligt og skabe sikkert arbejdsmiljø for de udførende, er det nødvendigt at spærre det østgående spor mellem Frederiksborgvej og motorvejen. Derfor vil vejen være lukket for trafikken i retning mod motorvejen i perioden.

Paltholmvej gøres i stedet ensrettet i vestgående retning mod Farum By for at opretholde trafikken til Farum Bytorv, Stien og Rådhustorvet – se nedenstående skitse over trafikafviklingen. Vejen genåbnes for trafikken efter gennemførelse af fræsningen. 

Etape 2: Forberedende arbejde og udlægning af asfalt

Inden der udlægges et nyt asfaltslidlag, skal de ødelagte kantsten udskiftes punktvis og de dybe revner i asfalten udbedres. Det vil ske i perioden: Mandag den 8. august til og med torsdag den 26. august

For at kunne udføre arbejdet sikkert og forsvarligt, er det nødvendigt at afvikle trafikken som beskrevet ovenfor i perioden.

Vi vender tilbage i god tid inden opstart, hvis der er ændringer med hensyn til gennemførelse af etape 2. Arbejdet er f.eks. afhængigt af vejret.

Anlægsarbejdet vil, mens det står på, give trafikale gener fx kø og omkørsel mm. Vi vil forsøge at nedbringe generne ved hjælp af skilte og oplysningstavler på vejen.

Yderligere information

Pankas A/S er hovedentreprenøren på opgaven og står for selve asfaltarbejde, mens deres underentreprenør, Lindrand A/S står for kantstensarbejde:

 • Pankas A/S, Jacob Buus, tlf. nr. 2777 4221.
 • Lindrand A/S, Kim Lindrand, tlf. nr. 2080 6450.

Har du spørgsmål til det kommende anlægsarbejde, eller har du brug for et opklarende møde, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.nr.: 7216 5842 eller skrive til bme@furesoe.dk

Vi beklager de gener, der måtte opstå, og håber på jeres forståelse for gennemførelsen af arbejdet.

Omkørsel Paltholmvej August 2022
Omkørsel ifm. asfaltarbejdet på Paltholmvej i efteråret 2022.

Kort over de store veje i Furesø

De gule veje er asfalteret i løbet af de sidste 10 år og er i fin stand, mens de røde veje er dem, der trænger til asfaltering inden for 2 år. Hvis du gerne vil se en konkret vej/strækning, kan du klikke på den, derefter vil strækning blive fremhævet på kortet.

 • Vedligeholdelse af kommunale veje

  Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

  Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

  I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

 • Vedligeholdelse af private fællesveje

  En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

  Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

  Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Læs også

På borger.dk

Skrevet af Trafikstyrelsen
Seneste nyt om veje
Skolepatrulje På Kolle Kollevej 2019
Pressemeddelelse

Skolepatruljerne bliver hyldet i vinterkulden

Selvom mørket i starten af februar er overvældende, er der stadig lyspunkter i form af skolepatruljernes reflekterende veste. I uge fem giver Furesø K…

Hillerød motorvejen, Niels Plum
Pressemeddelelse

Borgermøde om udvidelse af motorvejen mellem Farum og Ring 4

En planlagt udvidelse af Hillerødmotorvejen og forlængelse af motorvejen til Hillerød vil øge trafikstøjen i Furesø. Furesøs borgmester opfordrer borg…

Vejarbejde, Ballerupvej
Nyhed

Vejarbejde på Ballerupvej i januar

Vestforbrænding går i gang med at udvide fjernvarmenettet og lægge fjernvarmerør i Værløse. Det betyder, at der er gravearbejde langs Ballerupvej og K…

Radarer På Lyssignal
Nyhed

Vi arbejder på lysreguleringen ved Søndersøskolen

Oplever du at sidde i kø frem mod lyskrydset? Så er der håb forude.

70 Kmt Skilt COLOURBOX13721108
Nyhed

Vi sænker farten på Slangerupvej

Vær opmærksom på ændret hastighedsbegrænsning, når du kører ad Slangerupvej.

Sne På Affaldscontainere Smedegade Kirke Værløse 2021
Nyhed

Sne og glatføre - dét skal du huske som grundejer

Når vinteren rammer Furesø, er det tid til at fatte sneskovl og kost. Husk at rydde for is og sne - også på hele adgangsvejen til dine affaldsbeholder…