Vi lapper hullerne, så snart vi kan

Vintervejr, som vi har set de seneste måneder med skiftevis frost, vand og tø, tærer hårdt på asfalten og gør små huller større - derfor er vejenes tilstand altid dårligst efter en vinter. Vejene i kommunen er denne vinter blevet hårdt medtaget og derfor er kommunen i gang med at lappe de værste huller på de offentlige veje. Når vintervejret virkelig viser tænder, kan der ikke lægges asfalt, men vores lappehold er i gang de dage, hvor det overhovedet er muligt. Denne lapning er en midlertidig foranstaltning, som typisk kun holder 1 til 2 år.

Udskiftning af asfalten på længere strækninger udføres når gennemsnitstemperaturen når 10 grader – her fås det bedste resultat og her kan kommunen få garanti fra asfaltentreprenøren på det udførte arbejde. Så derfor er det kun fra foråret og et stykke hen på efteråret, at de store asfaltarbejder kan udføres.

Lige nu er kommunen i fuld gang med at planlægge den type asfaltopgaver, så vi er klar, så snart vejret tillader det. De veje, der trænger mest og de veje, hvor der kører flest biler, bliver prioriteret højest.

En af de veje der trænger hårdt, er Paltholmvej i Farum. Her er arbejdet bestilt og så snart vejret tillader det, får vejen ny asfalt, ligesom der etableres en venstresvingsbane ind til Bybækgrunden. Venstresvingbanen bliver anlagt i perioden uge 7 til uge 10. Vi forventer, at selve asfalteringen af Paltholmvej starter primo april eller så snart vejret tillader det. Vi kan ikke undgå, at afspærre Paltholmvej helt eller delvist i denne periode. Der bliver valgt den afspærring, der sikre den hurtigste istandsættelse og de mindste gener

Følgende vejstrækninger forventer kommunen at asfaltere i 2022.

Vejnavn Beskrivelse fra - til
Paltholmvej Fra Ingo tankstation til og med motorvejsbroen
Frederiksborgvej Strækningen mellem Paltholmvej og Stavnsholtvej
Borgmester Jespersens vej Strækningen mellem Paltholmpark og Stavnsholtvej
Skovbakken Strækningen mellem Paltholmvej og Stavnsholtvej
Ballerupvej Fra Hejrevej til og med krydset Jonstrupvangvej 
Skovbovænget Fra Poppel Alle til kommunegrænsen
Lejrvej Fra sandet til Udsigten

 

Kort over de store veje i Furesø

De gule veje er asfalteret i løbet af de sidste 10 år og er i fin stand, mens de røde veje er dem, der trænger til asfaltering inden for 2 år. Hvis du gerne vil se en konkret vej/strækning, kan du klikke på den, derefter vil strækning blive fremhævet på kortet.

 • Vedligeholdelse af kommunale veje

  Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

  Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

  I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

 • Vedligeholdelse af private fællesveje

  En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

  Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

  Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Læs også

På borger.dk

Skrevet af Trafikstyrelsen
Del: