Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Veje og trafik Tilskud til støjbekæmpelse

Tilskud til støjbekæmpelse

Størstedelen af støjen i kommunen kommer fra Hillerødmotorvejen og de større overordnede veje i Furesø. Støjen fra vejtrafikken er dermed ikke jævnt fordelt i kommunen.

PULJEN ER PT. LUKKET 

Tilskud til støjbekæmpelse

Støjbelastede boliger i kommunen defineres som boliger med en støjbelastning på over 58 dB fra vejtrafik. Heldigvis er der sket et fald i støjbelastede boliger, men kommunen ønsker fortsat at nedbringe antallet af støjbelastede boliger ved støjreducerende tiltag.

Hvis din bolig er udsat for trafikstøj (over 58dB), kan du søge om tilskud til at imødegå generne ved for eksempel at udskifte vinduerne.

Støjpuljen er en tilskudsordning til lydisolering og varierer fra år til år. Puljens midler besluttes politisk. Det er kun muligt at søge tilskud, når støjpuljen er åben og ansøgningsskemaet kan tilgås fra denne side. 

Ansøgere, som før har modtaget tilskud fra Støjpuljen, tilbydes først tilskud, når der ikke er flere førstegangsansøgere.

Når ansøgningsfristen er udløbet, vil kommunen behandle ansøgningerne, og du vil få besked om, hvorvidt du har mulighed for at få tilskud.

Får du tildelt tilskud, vil kommunens rådgiver aflægge dig et besøg for nærmere gennemgang af ejendommen. Du kan maksimalt få 25.000 kr., ekskl. moms og du skal selv medfinansiere 50 % af projektet. Projektet skal være fuldført inden jul - ellers bortfalder tilskuddet.

VIGTIG INFO: Kommunen udbetaler tømreren halvdelen af beløbet på den pris, som er ekskl. moms. Maksimalt beløb er dog 25.000 kr. ekskl. moms. 

Hvad ydes der ikke tilskud til

Der gives ikke tilskud til vinduer eller anden støjisolering, som allerede er påbegyndt eller etableret. Den påtænkte støjisolering skal være besigtiget af Kommunens rådgiver samt tilbuddet skal være godkendt, før der ydes tilskud. Der vil ikke blive udbetalt tilskud direkte til borger, det foregår via leverandøren/tømreren. Derfor er det vigtigt, at undersøge/underrette tømreren før man bestiller.

Hvor meget kan man få i støtte

Du skal selv betale 50 % af projektet inkl. moms, og der kan maksimalt ydes et tilskud fra puljen på 25.000 kr. ekskl. moms til støjisoleringen. Tømreren skal udstede 1 faktura på arbejdet. Den ene skal stiles til Furesø Kommune, som skal være på kommunens andel dog max. 25.000 kr. ekskl. moms, og den anden faktura skal stiles til dig på restbeløbet. 

Hvis man bliver godkendt

Får du tildelt tilskud, vil kommunens rådgiver aflægge dig et besøg for nærmere gennemgang af ejendommen. Du skal selv indhente et tilbud på udskiftning af elementerne inkl. beskrivelse af, hvor stor støjreduktionen af de udskiftede elementer bliver.

Hvilke rum gives der tilskud til

Der gives kun tilskud til opholdsrum. dvs. der gives ikke tilskud til rum som toilet, bryggers og entre.

Besigtigelse

Når vi har modtaget dit tilbud, vil rådgiveren komme på besøg og vurdere om det tilbudte er i overensstemmelse med Furesø Kommunes tildelingskriterier.
Besigtigelsen kan godt finde sted inden du indhenter tilbud. Dog er det en stor fordel at have tilbuddene på forhånd.

Prioritering af ansøgere

Tilskuddet vil blive fordelt, ud fra hvilken bolig der er mest støjbelastet. Ansøgere, som før har modtaget tilskud fra Støjpuljen, tilbydes først tilskud, når der ikke er flere førstegangsansøgere.

dB krav

Vinduerne skal minimum være 35 dB støj reducerende. (Håndværkerne ved typisk, hvilke vinduer det drejer sig om).

Støjskærme

Hvis man ønsker opsætte en støjskærm, er man selv ansvarlig for at søge tilladelsen via Kommunen. Effekten på støjskærmen skal kunne dokumenteres efterfølgende.

Afvist

Hvis ens ansøgning bliver afvist, vil man få en mail på begrundelsen. Dog er det ikke helt udelukket, at nogle vælger at hoppe fra, og derved kan man være heldig at få en godkendelse alligevel senere i processen.

Inspektion

Man skal være opmærksom på, at kommunen kan komme på inspektion efter arbejdet er udført.

Kortlægning af støjbelastningen i Furesø Kommune

Skriv din adresse ind i søgefeltet på kortet. Her kan du se, hvor meget trafikstøj der er målt ved din bolig.

Kort over trafikstøj

Du kan indtaste din adresse i kortet og se støjniveauet ved adressen beregnet i dB. Data i kortet er leveret af COWI og beregnet i 2022.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback