Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Veje og trafik På cykel og til fods - grøn mobilitet

På cykel og til fods - grøn mobilitet

Grøn mobilitet betyder helt enkelt, at man skal transportere sig selv med så lavt et energi-niveau som muligt. At tage cyklen i stedet for bilen er et godt eksempel på grøn mobilitet. Eller at kombinere cykel med tog eller bus.

Furesø har gennem længere tid arbejdet aktivt for at fremme cyklismen som en bæredygtig, støjsvag og sund transport- og motionsform.

Cyklismen er et gennemgående element i indsatsområderne i Trafik- og mobilitetsplanen og et middel til at nå 2030-målet om 70 % CO2 reduktion for persontransporten. Furesø Kommune har arbejdet med at fremme cyklisme og cyklisme i kombination med kollektiv transport i mange år.

Datarapporten til Trafik- og mobilitetsplanen viser, at sundhedstilstanden i befolkningen kan blive forbedret ved at fremme en aktiv transport som cyklisme og gang.

Furesø Kommune aktiv i Supercykelstisamarbejdet siden 2012

Supercykelstierne er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 30 kommuner, hvor vi i fællesskab arbejder på at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet, der kan gøre cyklen til et seriøst transportvalg. Ambitionen er at forbedre forholdene for dem, der vælger at pendle på cykel og kommunerne og regionen arbejder for at sikre fire overordnede kvalitetsmål; tilgængelighed, fremkommelighed, komfort samt sikkerhed og tryghed. Det indebærer blandt andet en reducering af skarpe sving, høj standard hele vejen, belysning, jævn belægning, snerydning samt vandposter og cykelpumper langs ruterne.

I 2021 består Supercykelstierne af 11 ruter. I Furesø Kommune har vi mulighed for at flette ind - og køre langt på den gode asfalt - via Farumruten, Allerødruten, Værløseruten samt en kort strækning på Ring 4-ruten.  

Se ruterne og læs om cykeltællinger og Supercykelstisamarbejdet i Furesø Kommune under fanen ”Om cykelstier”. 

 • I 2012 blev ”Den lysende Cykelsti” med LED-lys på Farumruten etableret, og Supercykelstien Farumruten åbnede i april 2013.
 • I 2014 og 2015 blev cykelparkeringen opgraderet flere steder i byen, så det blev nemmere at kombinere cykel-tog og cykel-bus. Se www.furesoe.dk/cykelp
 • I 2015 vandt Furesø Kommunes cykel-parkeringsprojekt en pris fra forsikringsselskabet Alm. Brand i forbindelse med deres kampagne "Stop Cykeltyven". Se mere på www.furesoe.dk/cykelp
 • I 2015 vandt Furesø Kommune sammen med Rudersdal Kommune værtskabet for Den nationale Cykelkonference.
 • I 2017 blev cykelstien på Fiskebækvej og Ballerupvej opgraderet. Ruten fik navnet "Supercykelstien Værløseruten" og blev åbnet i juni 2017.  
 • I 2018 blev størstedelen af cykelstien på Farum Hovedgade renoveret og væsentlig forbedret, som en del af projektet ”Cykelvenlig hovedgade” med 40 % finansiering af Cykelpuljen.
 • I 2019 blev resten af Farum Hovedgade renoveret og Lillevangsvej forsynet med cykelsti.
 • I 2020 bliver projektet ”Cykelvenlig Hovedgade” afsluttet med parkanlæg og forbedret cykelparkering, med nyt design af ”det overdækkede cykelstativ”
 • I 2020 bliver supercykelstien Farum-Allerødruten etableret.
 • I 2020 får supercykelstien Farumruten gennem Nørreskoven ny belægning og en ny type solcelledervne LED-lys.

Furesø Kommune deltog i 2016, 2018 og 2020 i Den nationale cyklistundersøgelse, hvor Megafon ringer til 150 borgere i kommunen og stiller dem en række spørgsmål om cykel-forholdene i kommunen.

Borgerne i Furesø har kvitteret for kommunens indsats ved at give gode vurderinger, idet Furesø Kommune var nr. 2 i 2016, nr. 1 i 2018 og nr. 2 i 2020 på den gennemsnitlige score. Men der er altid rum til forbedringer.

Nationalcyklistundersøgelse 2020 Furesø

Nationalcyklistundersøgelse 2018 Furesø

Nationalcyklistundersøgelse 2016 Furesø

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier