Vær opmærksom på at du selv står for den almindelige drift og vedligeholdelse af dit hjælpemiddel.

 • Når hjælpemidlet går i stykker

  Kommunen bevilger nødvendige reparationer, der ligger udenfor den almindelige vedligeholdelsespligt. Du kan ringe direkte til vores depot og aftale, hvordan det skal foregå. Du kan ringe på tlf. 7216 4482 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 14.00.

  Under reparationen kan kommunen ved særligt behov evt. udlåne et andet hjælpemiddel.

  Det anbefales, at der tegnes et Falck abonnement, således at du kan være sikker på, at blive kørt hjem med el-køretøjet, hvis det skulle gå i stykker.


  Du kan tegne abonnement gennem Invalideorganisationernes Brugerservice tlf. 36751793

 • Hvor kan du få hjælp til lapning og udskiftning

  Her kan du få hjælp til lapning og udskiftning af dæk og slanger – mod betaling:

  • Falck Hjælpemidler, tlf. 48171355.
  • Adjutor, tlf. 51924540, www.adjutor.dk
  • Cykelmobilen, tlf. 40142307, www.cykelmobilen.dk
  • Handiwork, tlf. 22962027,  www.handiwork.dk
  • OL Cykler, Læssevej 5, 3500 Værløse, tlf 44480510
   

 • Vedligeholdelse

  Du skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse af hjælpemidlerne f.eks.:

  • jævnlig rengøring
  • smøring og justering
  • pumpning / lapning / udskiftning af dæk og slanger efter behov 
  • udskiftning af el-pærer og defekte lygteglas
 • Udgifter til drift og vedligeholdelse

  Der ydes ikke hjælp til drift og vedligeholdelse. Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Du betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning (gem kvitteringen som dokumentation).

 • Forsikring

  Hjælpemidlet er kommunens ejendom, men du er ansvarlig for det, så længe det er i din varetægt.
  Din almindelige indbo-ansvarsforsikring dækker ved brand, tyveri og vandskade. Ligeledes dækker forsikringen ansvar for skade på andre personer eller andre personers ting forvoldt af brugeren af kørestolen. Skader på kørestole er sædvanligvis dækket af  indboforsikringen, ellers henvend dig til Visitationen.

  Du bedes informere dit forsikringsselskab om, at du har fået bevilget et el-køretøj.

  Skader forvoldt på dig eller ting i dit hjem ved brug af kørestol dækkes ikke af forsikringen eller kommunen.
  Ved bevilling af 3-hjulet knallert (benzin-drevet) skal du selv tegne en lovpligtig ansvarsforsikring.

 • Tyveri og hærværk

  Har dit hjælpemiddel været udsat for tyveri eller hærværk eller er blevet stjålet, kontakt da først politiet, eget forsikringsselskab og derefter Visitationen.

   

Ved akutte behov i forbindelse med allerede bevilligede hjælpemiddel skal du kontakte Visitationen.

Hjælpemiddeldepot, Show Room

Åbent hus på hjælpemiddeldepotet

Hvis du har brug for mindre hjælpemidler, kan du henvende dig direkte på depotet til åbent hus.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17