Hørelse
Området for høreapparater og batterier til høreapparater er fra 1. januar 2013 overgået til regionerne. Hvis du har brug for øvrige høretekniske hjælpemidler, er det fortsat Furesø Kommunes visitation, du skal kontakte.
 • Hvem kan søge?

  Det er en forudsætning, at du har en varig nedsat funktionsevne, og at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af dit kommunikationshandicap i din dagligdag.

  Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

  Det er servicelovens paragraf 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

 • Hvad er et kommunikationshjælpemiddel?

  Et kommunikationshjælpemiddel kan fx være:

  • Bogstavtavler eller kommunikationsbøger
  • Kommunikatorer (fx Speakout)
  • Særlige kommunikationsprogrammer herunder syntetisk tale og ordforslagsprogrammer
  • Særligt betjeningsudstyr til computere som museerstatninger, skærmtastaturer, forstørrelsesprogrammer, scanningsprogrammer og øjenstyringsudstyr
  • Høretekniske-hjælpemidler
  • Syns-it-hjælpemidler
 • Sagsforløb

  Ansøgning
  Hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel til at afhjælpe en funktionsnedsættelse, som følge af betydelig læse- og/eller skrivevanskeligheder, nedsat kommunikationsevne, høre- eller synstab, skal du søge elektronisk via borger.dk (tryk på selvbetjeningsløsningen øverst på denne side). Alle henvendelser omkring hjælpemidler til at afhjælpe en af ovenstående funktionsnedsættelser skal ske via Visitationen.

  Vurdering
  Din ansøgning vil efterfølgende blive vurderet af en sagsbehandler. Sagsbehandleren vil vurdere om der skal foretages afprøvning hos en af kommunens leverandører, eller om der skal foretages en udredning hos et Kommunikationscenter. Hvis der ikke er behov for afprøvning eller udredning, vil der blive truffet en afgørelse i din sag inden for 8 uger, efter vi har modtaget ansøgningen. Du vil modtage afgørelsen direkte i din digitale postkasse (e-Boks, borger.dk). Du kan opleve, at sagsbehandleren kontakter dig, for yderligere oplysninger til din sag, inden der træffes afgørelse om det videre forløb.

  Afprøvning
  Hvis du bliver indkaldt til afprøvning, vil du blive indkaldt direkte af leverandøren. Afhængig af hvilket hjælpemiddel der er tale om, vil afprøvningen ske enten i dit hjem eller hos leverandøren, og du vil få lov til at afprøve hjælpemidlet på stedet. Herefter vil Visitationen modtaget en kort afprøvningsrapport fra leverandøren, som vil blive indgå i sagsbehandlingen. Afprøvninger hos leverandøren sker oftest inden for 14 dage efter henvisningen fra Visitationen.

  Udredning
  Hvis du bliver henvist til udredning hos et kommunikationscenter, vil du blive kontaktet direkte af Kommunikationscentret for aftale om udredningsforløbet. Efter udredningen fremsender Kommunikationscentret en udredningsrapport med anbefaling om det videre forløb, herunder anbefaling af eventuelle hjælpemidler. Udredningen vil indgå i sagsbehandlingen. Afhængig af forløbet hos Kommunikationscentret, vil du afprøve hjælpemidlet under udredningen, og i nogle tilfælde får du hjælpemidlet med hjem, til afprøvning over en længere periode.

  Afgørelse
  Det er Visitationen som træffer afgørelse om hvorvidt hjælpemidlet kan bevilges. Indstillinger fra både leverandører og Kommunikationscentrene er vejledende og anbefalinger. Du kan derfor godt opleve, at afprøve et produkt, som der ikke kan bevilges tilskud til.

 • Synshjælpemidler

  Hvis du har en væsentlig synsnedsættelse og har behov for hjælpemidler som kan afhjælpe dette, kan du søge Visitationen om optiske hjælpemidler. Inden du søger om optiske hjælpemidler, er det en fordel at få foretaget en synsprøve hos en optiker eller øjenlæge, for afklaring af om du skal have korrigerende briller/linser.

  Økonomisk støtte som penionist
  Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

  Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du søge hos kommunen, hvis du lever op til en af forudsætningerne.

  De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

 • Høretekniske hjælpemidler

  Hvis du har en væsentlig hørenedsættelse og har behov for hjælpemidler som kan afhjælpe dette, kan du søge Visitationen om supplerende høretekniske hjælpemidler, som kan opkobles til dine høreapparater. Inden du søger om høretekniske hjælpemidler, skal du have afklaret om dine høreapparater er justeret til din hørenedsættelse, eller om der er andre årsager til, at høreapparaterne ikke kompensere fuldt ud for høretabet, det kan f.eks. være propper af ørevoks, tab af hørefunktionen mm. Du kan henvende dig til en ørelæge eller leverandøren af dine høreapparater for afklaring af om der er andre årsager til, at dine høreapparater ikke kompensere fuldt ud for dit høretab.

  Høretekniske hjælpemidler kan f.eks. være forstærkertelefon eller teleslynge til lydoverførelse af lyden fra tv eller radio til høreapparaterne.

  Fjernbetjening og hjælpemiddel til telefoni udleveres fra den offentlige leverandør, hvor du har fået udleveret dit høreapparat.

 • Høreapparater

  Har du brug for et høreapparat, kan du læse om dine muligheder på Region Hovedstadens hjemmeside.

  Bemærk. Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen i forbindelse med deres helbredstillæg. Læs mere om helbredstillæg.

 • Batterier til høreapparater

  Batterier til høreapparater bestilles hos Oticon på 3917 74444 eller online på deres side her

Har du brug for hjælpemidler til dit arbejde?

Hjælpemidler til kommunikation, syn og hørelse til arbejdsbrug.

Kørsel for blinde og stærkt svagsynede

Der er forskellige tilbud om kørsel. Hvilken hjælp du kan få afhænger af, i hvilken situation, du skal bruge den. På denne side kan du finde oplysning…

Tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Kontakt

Kommunikationshjælpemidler

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630
Hjaelpemidler.kommunikation@furesoe.dk

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17