Hjælpemiddeldepot, Show Room
På hjælpemiddeldepotet vurderer en visitator, om du kan bevilges et hjælpemiddel samt hvilket hjælpemiddel, der er tale om.

Åbent depot hver tirsdag fra 9.00 til 12.00

Det drejer sig om hjælpemidlerne:

  • Rollator
  • Badetaburet
  • Toiletforhøjer
  • Toiletsæde med armlæn
  • Albuestokke

Det omhandler dermed ikke kørestole eller større hjælpemidler.

Du møder bare op på Hjælpemiddeldepotet, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum.

Indgangen findes på forsiden af Gammelgårdsvej 88 (familiehusets indgang), hvor der vil være skilte. Det er muligt at vente indendørs i venteværelset.

Vi betjener en borger plus evt. én pårørende af gangen.

Reparation af hjælpemiddel

Hvis du har brug for reparation af dit hjælpemiddel, kan du ringe direkte til vores depot og aftale, hvordan det skal foregå. Allerede bevilgede hjælpemidler kan hentes dagligt på depotet kl. 9 og 12, også efter aftale med depotet.

Du kan ringe på tlf. 7216 4482 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 14.00.

Hjælpemiddeldepot, Værksted
Hjælpemiddeldepotets værksted - det er muligt at få foretaget mindre reparationer af hjælpemidler efter nærmere aftale
Hjælpemiddeldepot (4)