Hjælpemiddeldepot, Show Room
På hjælpemiddeldepotet vurderer en visitator, om du kan bevilges et hjælpemiddel samt hvilket hjælpemiddel, der er tale om.
JULELUKKET på hjælpemiddeldepotet

Hvis du har brug for mindre hjælpemidler, kan du henvende dig direkte på depotet til åbent hus frem til 22 december 2023 og igen fra den 2 januar 2024. Almindelige åbningstider: Åbent depot hver tirsdag fra 9.00 til 12.00

 • Hvilke hjælpemidler kan du søge om gennem åbent hus på depotet

  Åbent hus er et tilbud om hurtig og effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om forholdsvis ukomplicerede problemstillinger.

  Det drejer sig om hjælpemidlerne:
  - Rollator
  - Badetaburet
  - Toiletforhøjer
  - Toiletsæde med armlæn
  - Albuestokke

  Det omhandler dermed ikke kørestole eller større hjælpemidler.

  Terapeuten vurderer din funktionsnedsættelse på stedet og taler med dig om årsagen til din varige funktionsnedsættelse. Hvis det er nødvendigt at indhente helbredsoplysninger fra din læge, eller komme på besøg i dit hjem, skal du som udgangspunkt lave en digital ansøgning. Er dette tilfældet, kan din sag ikke behandles på stedet.

 • Hvor ligger åbent hus?

  Du møder bare op på Hjælpemiddeldepotet, Gammelgårdsvej 88, 3520 Farum.

  Indgangen findes på forsiden af Gammelgårdsvej 88 (familiehusets indgang), hvor der vil være skilte. Det er muligt at vente indendørs i venteværelset.

  Vi betjener en borger plus evt. én pårørende af gangen.

 • Situationer hvor du kan få udleveret små hjælpemidler

  - Hvis du har en varig nedsat funktionsevne

 • Hvornår kan jeg ikke kan få udleveret små hjælpemidler

  - Hvis du venter på forundersøgelse
  - Hvis du venter på hospitalsbehandling efter at have været til forundersøgelse på hospitalet
  - Hvis du er under hospitalsbehandling
  - Hvis du efter udskrivning har et midlertidigt nedsat funktionsniveau og hvor redskabet medvirker til at afhjælpe dette.

  I disse tilfælde vil vi anbefale at du henvender dig til det hospital eller den læge, som du er i et forløb med.

 • Ønsker du en anden afhenter hjælpemidlet?

  Det er nødvendigt med en fuldmagt, hvis du ikke har mulighed for at møde i Åbent hus i forbindelse med ansøgning om et hjælpemiddel. Det vil sige, hvis du ønsker at en anden afhenter hjælpemidlet på dine vegne, er dette en mulighed – det kræver dog at der medbringes en fuldmagt.

  Fuldmagten skal beskrive hvilket hjælpemiddel du søger og hvem der får fuldmagt til at søge på dine vegne.

  Fuldmagten skal underskrives af dig.

  Du kan hente fuldmagtskabelonen ned her

  Du kan vælge at medbringe fuldmagten fysisk, tage et billede af den eller sende den til os via digital post.

 • Mindre reparationer og aflevering af hjælpemidler 

   Hvis du har brug for reparation af dit hjælpemiddel, kan du ringe direkte til vores depot og aftale, hvordan det skal foregå. Allerede bevilgede hjælpemidler kan hentes dagligt på depotet kl. 9 og 12, også efter aftale med depotet.

  Du kan ringe på tlf. 7216 4482 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00.

Hjælpemiddeldepot, Værksted
Hjælpemiddeldepotets værksted - det er muligt at få foretaget mindre reparationer af hjælpemidler efter nærmere aftale
Hjælpemiddeldepot (4)