Bestemmelsen, som er trådt i kraft 1. juni 2023, giver mulighed for, at borgere i målgruppen kan få hjælp til personlige og praktiske gøremål, ledsagelse til selvvalgte aktiviteter, visse udvalgte hjælpemidler og mindre boligændringer til en samlet værdi på op til 39.750 kr. Hjælpen ydes uafhængigt af de almindelige betingelser for hjælp efter serviceloven og sammensættes ud fra borgerens eget ønske.

Du kan læse mere om lovforslaget mm. i link boksen neden for. Du er også velkommen til at kontakte Visitationen for yderligere oplysninger.

Dette er en vejledende liste over eksempler på diagnoser, som betragtes som hastigt fremadskridende sygdomme. Der er primært tale om særligt sjældne sygdomme, og dermed ikke eksempelvis kræft. Nedenfor kan du se eksempler på dette:

 • Du kan se listen over eksempler her:

  • Motorneuronsygdom (MND), inkl.: Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) , Progressiv bulbær parese og Progressiv muskelatrofi (PMA)
  • Spinal muskelatrofi (SMA) Type 1
  • Metakromatisk leukodystrofi (MLD) Sen infantil
  • Prion-sygdomme inkl.: Creutzfeldt-Jacobs sygdom (CJD), Erstmann-Sträussler-Scheinker (GSS) og Fatal familiær insomni (FFI)
  • Neuronal Ceroid lipofuscinoses Type 2 (NCL2)
  • Progressive and fatal inflammatory encephalomyelitis with rigidity (PERM) (stiffperson syndrome plus)
  • Krabbes sygdom
  • Pompes sygdom, Klassisk Pompes sygdom, infantile-onset
  • Adrenoleukodystrofi Cerebral form
  • GM1 gangliosidose Type 1
  • Tay Sachs Sygdom Infantil form
  • Sandhoff Sygdom (Infantil form)
  • Gangliosidosis AB-variant
  • Niemann Pick sygdom (type C) Debut under 2 år
  • Niemann Pick sygdom (type A)
  • Alexanders Sygdom Neonatal form Infantil form
  • Andre sjældne leukodystrofier, X-linked adrenoleukodystrophy Childhood ataxia with cerebral hypomyelination (CACH) (VWMD)
  • Leigh syndrom
  • Alpers sygdom
  • Aicardi Goutières Syndrom
  • Early infantile epileptic encephalopathy (Ohtahara Syndrom) Kongenit Myopati (mange typer med meget varierende forløb)
  • Severe congenital nemaline myopathy

Hjælp omfattet af §117a
Hjælpen kan både være hjemmehjælp efter Servicelovens §83, hjælpemidler efter §112, boligændringer efter §116 og ledsagelse efter §97. Hjælpen kan godt sammen sættes, alt efter behov, men må ikke overstige det samlede beløb. Visitator vil sammen med dig kunne aftale hvordan hjælpen kan sammensættes.

Hjemmepleje

Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp i dit hjem, hvis det af fysiske, psykiske eller sociale årsager er vanskeligt for dig at klare de d…

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17