Det kan være svært at vide, hvad man stiller op ved dagligdagens små problemer og der opstår mange spørgsmål hen ad vejen. Nedenfor kan du læse, hvad Furesø Kommune kan tilbyde.

Tilbud i Kommunen

Her finder du nogle praktiske informationer om:

 • Råd og vejledning

  I Furesø er der en gruppe af medarbejdere, der kan give råd og vejledning i forhold til jeres situation. Demenskoordinatorer og visitationen kan hjælpe med at formidle kontakten.

  Hvis du under udredning på hukommelsesklinikken giver tilladelse til de kontakter kommunen, vil du blive tilbudt et hjemmebesøg, efter du har fået stillet diagnosen.

 • Åben demensrådgivning

  Hvis du eller din pårørende har en demenssygdom, har I mulighed for at få en snak om livet med demens med demenskoordinatoren/demenskonsulenten.

  Den åbne rådgivning foregår om torsdage i lige uger fra kl. 12.30 til 14.30

  Det foregår på:

  Skovgårdens Aktivitets- og forebyggelsescenter

  Skovgården 2

  3500 Værløse

  Alle er velkomne, og det kræver ikke tilmelding.

 • KOM UD – for dig der har demens inde på livet

  Kom ud og bevæg dig i naturen sammen med andre under uformelle rammer.

  Det er både for dig, der er ramt af en demenssygdom, eller er pårørende. Vi mødes og drikker kaffe inden vi går en tur, og undervejs er der let træning med naturens materialer. Er du dårligt gående er der stadigvæk mulighed for at deltage, da der altid er nogle tilbage for at holde gang i bålet og passe på tingene. Vi afslutter med bål, kaffe og en ristet pølse eller andet spiseligt.

  Vi mødes som udgangspunkt den 3. tirsdag i måneden kl. 13.30. Mødested oplyses ved henvendelse til arrangørerne. Det vil altid være et sted i Furesø kommune. Mulige mødesteder er Bavnesletten, Naturskolen ved Fiskebæk, skolelandbruget i Farum. Man har altid mulighed for at bruge Flextur til, at blive kørt til det aktuelle mødested.

  Du kan tilmelde dig samt få yderligere information ved at kontakte demenskonsulenten på e-mail: demens@furesoe.dk eller på telefon:  7216 5787.

Støtte til pårørende

Furesø Kommune har tilbud om deltagelse i pårørendegrupper, pårørendekurser samt råd og vejledning fra en demenskoordinator eller demenskonsulent. Kontakt eventuelt demenskoordinatoren på  telefon 7216 5787. Læs mere her:

 • Pårørendegrupper på plejecentrene

  I en pårørendegruppe har du mulighed for at møde andre personer i samme situation. Der tales om dagligdagen, og man støtter hinanden til at komme videre. Demensvejleder deltager hver gang, og der er mulighed for at tage emner op efter ønske.

  Målgruppen er ægtefæller og samlevere. 

  Grupperne mødes hver en gang om måneden.

  Er du interesseret i at deltage i en pårørendegruppe, kan du kontakte demensvejlederen tilknyttet plejecenteret eller dagtilbuddet.

 • Pårørendekursus

   

  Furesø Kommune afholder også selv pårørendekurser 2 gange om året, som foregår over ca. 4 måneder fordelt på 4 moduler, hvor kommunens demenskonsulent og demnskoordinator underviser. Modulerne indeholder emnerne demenssygdomme, kommunikation og demens, hvordan tackler man hverdagen med demens samt jura og demens. Der er mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen ud fra deltagernes behov og ønsker. Der er 12 deltagere på hvert forløb af 4 moduler.

  Tilmelding og spørgsmål kan rettes til demenskonsulenten på demens@furesoe.dk eller på telefon 72165787.

 • Demenscafé - husker du?

   

  Der afholdes demenscafé en gang om måneden i samarbejde med Frivilligcenter Furesø.

  Caféen er en mulighed for at mødes med andre der har en demenssygdom inde på livet. Der er mulighed for en uformel snak med demenskonsulenten/demenskoordinatoren, og uformelt socialt samvær.

  Alle er velkomne - uanset om man selv har en demenssygdom, er pårørende eller på anden vis er berørt af demens.

  Demenscaféen foregår den sidste mandag i hver måned (undtagen enkelte datoer grundet helligdage).

  Programmet ændrer sig fra gang til gang og det er de deltagere der kommer i caféen, der bestemmer indholdet.

  Frivilligcenter Furesø

  Stien – kultur og aktivitetscenter

  Paltholmterrasserne 1, Farum

  Sidste mandag i måneden kl. 13.00 – 15.00

  Deltagelse i demenscaféen er uforpligtende og der er ikke tilmelding til caféen. Man dukker op hvis man har tid og lyst til at deltage den pågældende dag.

Den Gamle Golfbane, Værløse
natur