Det kan være svært at vide, hvad man stiller op ved dagligdagens små problemer og der opstår mange spørgsmål hen ad vejen. Nedenfor kan du læse, hvad Furesø Kommune kan tilbyde.

Tilbud i Kommunen

Her finder du nogle praktiske informationer om:

 • Råd og vejledning

  I Furesø er der en gruppe af medarbejdere, der kan give råd og vejledning i forhold til jeres situation. Demenskoordinatorer og visitationen kan hjælpe med at formidle kontakten.

  Hvis du under udredning på hukommelsesklinikken giver tilladelse til de kontakter kommunen, vil du blive tilbudt et hjemmebesøg, efter du har fået stillet diagnosen.

 • KOM UD – for dig der har demens inde på livet

  Kom ud og bevæg dig i naturen sammen med andre under uformelle rammer.

  Det er både for dig, der er ramt af en demenssygdom, eller er pårørende. Vi mødes og drikker kaffe inden vi går en tur, og undervejs er der let træning med naturens materialer. Er du dårligt gående er der stadigvæk mulighed for at deltage, da der altid er nogle tilbage for at holde gang i bålet og passe på tingene. Vi afslutter med bål, kaffe og en ristet pølse eller andet spiseligt.

  Vi mødes som udgangspunkt den 2. mandag i måneden kl. 13.30. Mødested oplyses ved henvendelse til arrangørerne. Det vil altid være et sted i Furesø kommune. Mulige mødesteder er Bavnesletten, Naturskolen ved Fiskebæk, skolelandbruget i Farum. Man har altid mulighed for at bruge Flextur til, at blive kørt til det aktuelle mødested.

  Du kan tilmelde dig hos demenskoordinatoren i kommunen, se kontaktboks nederst på siden.

Film om KOM UD - et tilbud til demente og deres pårørende. Kilde: Sundhedsstyrelsen
Støtte til pårørende

Furesø Kommune har tilbud om deltagelse i pårørendegrupper, pårørendekurser samt råd og vejledning fra en demenskoordinator eller demenskonsulent. Kontakt eventuelt demenskoordinatoren eller Visitationen (se kontaktboks nederst på siden). Læs mere her:

 • Pårørendegrupper på plejehjemmene

  I en pårørendegruppe har du mulighed for at møde andre personer i samme situation. Der tales om dagligdagen, og vi støtter hinanden til at komme videre. Demensvejleder deltager hver gang, og der er mulighed for at tage emner op efter ønske.

  Målgruppen er ægtefæller og samlevere. 

  Gruppen mødes første onsdag i hver måned. Mødetstedet er kanappen ved caféen på Skovgården, Skovgården 1, 3500 Værløse. 

  Er du interesseret i at deltage i en pårørendegruppe, kan du kontakte demensvejlederen tilknyttet plejecenteret eller dagtilbuddet.

 • Pårørendegruppe for pårørende til borgere i eget hjem

  I en pårørendegruppe har du mulighed for at møde andre personer i samme situation. Der tales om dagligdagen, og vi støtter hinanden til at komme videre. Demensvejleder deltager hver gang, og der er mulighed for at tage emner op efter ønske. 

  Målgruppen er ægtefæller og samlevere. 

  Gruppen mødes første onsdag i hver måned. Mødetstedet er kanappen ved caféen på Skovgården, Skovgården 1, 3500 Værløse. 

 • Pårørendekursus

   

  Furesø Kommune afholder også selv pårørendekurser 2 gange om året, som foregår over ca. 4 måneder fordelt på 4 moduler, hvor kommunens demenskonsulent og demnskoordinator underviser. Modulerne indeholder emnerne demenssygdomme, kommunikation og demens, hvordan tackler man hverdagen med demens samt jura og demens. Der er mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen ud fra deltagernes behov og ønsker. Der er 12 deltagere på hvert forløb af 4 moduler.

  Tilmelding og spørgsmål kan rettes til demenskoordinator (se kontaktboks nederst på siden). 

 • Demenscafé - husker du?

   

  Der afholdes demenscafé en gang om måneden i samarbejde med Frivilligcenter Furesø.

  Caféen er en mulighed for at mødes med andre der har en demenssygdom inde på livet. Der er mulighed for en uformel snak med demenskonsulenten/demenskoordinatoren, og uformelt socialt samvær.

  Alle er velkomne - uanset om man selv har en demenssygdom, er pårørende eller på anden vis er berørt af demens.

  Demenscaféen foregår den sidste mandag i hver måned (undtagen enkelte datoer grundet helligdage).

  Programmet ændrer sig fra gang til gang og det er de deltagere der kommer i caféen, der bestemmer indholdet.

  Frivilligcenter Furesø

  Stien – kultur og aktivitetscenter

  Paltholmterrasserne 1, Farum

  Sidste mandag i måneden kl. 13.00 – 15.00

  Deltagelse i demenscaféen er uforpligtende og der er ikke tilmelding til caféen. Man dukker op hvis man har tid og lyst til at deltage den pågældende dag.

Demens KOM UD Bålhygge Hygge Ved Hjortøgard Beskåret (002)
KOM UD - arrangement ved Hjortøgaard

Fritagelse fra Digital Post

Her finder du information og hjælp til fritagelse fra Digital Post.

Fuldmagt

Du har ret til at lade en anden person handle på vegne af dig

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan du vælge en fremtidig repræsentant, hvis du fx bliver syg

Demenshandlingsplan

Mange mennesker og familier lever med demenssygdomme tæt på. I Furesø Kommune har vi kigget grundigt på, hvordan vi samarbejder med og støtter disse f…

Seneste nyt om demens
Bålhygge billedet er fra "Kom Ud"-arrangement i august 2019. "Kom Ud" er for borgere med demens samt pårørende.
Nyhed

Demensarrangementer i oktober

Har du en demenssygdom inde på livet – har du selv en demenssygdom eller er du pårørende, så kom og besøg demenscaféen eller tag med ud i naturen i ti…

Ryet Børnehus på besøg hos Plejehjemmet Ryetbo
Nyhed

Magien opstår, når de yngste og ældste mødes

Udviklende øjeblikke og værdifulde oplevelser lagres hos store og små - her er fortiden med til at forme fremtiden. I de sidste 4 år har Ryet Børnehus…

Workshop, Life Science, Fremtidens Sundhedsløsninger 2
Pressemeddelelse

Nyt værktøj skal hjælpe kommunerne med den offentlige-private velfærdsinnovation

Hvis samfundet skal finde nye sundheds- og velfærdsløsninger, der virker, skal kommunerne tage mere aktivt del i udviklingsarbejdet. Som led i samarbe…

Opholdsstue Valmue BW 06.07.2023
Nyhed

Furesø-initiativer kan blive kåret som Årets Bedste Demensinitiativ

Den 7. september uddeles prisen Årets Bedste Demensinitiativ ved Demens Topmøde 2023. 5 ud af 60 nominerede initiativer er fra Furesø Kommune.

Vores kerneopgave på plejehjemmene
Pressemeddelelse

Ny demenshandlingsplan i Furesø

Det politiske udvalg Ældre og Sundhed godkendte den 13. juni 2023 en ny demenshandlingsplan for Furesø Kommune. Planen indeholder bl.a. partnerskaber,…

Opholdsstue på Plejehjem Lillevang grafisk manipuleret med lys
Pressemeddelelse

Lokalt samarbejde tester om lys og lyd giver bedre hverdag for demente på plejehjem

Fra fødegangen til plejehjemsbeboere. I et nyt projekt om sansestimuli er virksomheder inviteret med til at finde nye løsninger til bedre omsorg og tr…

Kontakt

Demenskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7216 5683 (alle hverdage 8-9)
E-mail: demens@furesoe.dk

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17