Det kan være svært at vide, hvad man stiller op ved dagligdagens små problemer og der opstår mange spørgsmål hen ad vejen. Nedenfor kan du læse, hvad Furesø Kommune kan tilbyde.

Tilbud i Kommunen

Her finder du nogle praktiske informationer om:

 • Råd og vejledning

  I Furesø er der en gruppe af medarbejdere, der kan give råd og vejledning i forhold til jeres situation. Demenskoordinatorer og visitationen kan hjælpe med at formidle kontakten.

  Hvis du under udredning på hukommelsesklinikken giver tilladelse til de kontakter kommunen, vil du blive tilbudt et hjemmebesøg, efter du har fået stillet diagnosen.

 • Åben demensrådgivning

  Hvis du eller din pårørende har en demenssygdom, har I mulighed for at få en snak om livet med demens med demenskoordinatoren/demenskonsulenten.

  Den åbne rådgivning foregår om torsdagen fra kl. 12.30 til 14.30

  Det foregår i lige uger  på:

  Skovgårdens Aktivitets- og forebyggelsescenter

  Skovgården 2

  3500 Værløse

  Alle er velkomne, og det kræver ikke tilmelding.

 • KOM UD – for dig der har demens inde på livet

  Kom ud og bevæg dig i naturen sammen med andre under uformelle rammer.

  Det er både for dig, der er ramt af en demenssygdom, eller er pårørende. Vi mødes og drikker kaffe inden vi går en tur, og undervejs er der let træning med naturens materialer. Er du dårligt gående er der stadigvæk mulighed for at deltage, da der altid er nogle tilbage for at holde gang i bålet og passe på tingene. Vi afslutter med bål, kaffe og en ristet pølse eller andet spiseligt.

  Vi mødes som udgangspunkt den 3. tirsdag i måneden kl. 13.30. Mødested oplyses ved henvendelse til arrangørerne. Det vil altid være et sted i Furesø kommune. Mulige mødesteder er Bavnesletten, Naturskolen ved Fiskebæk, skolelandbruget i Farum. Man har altid mulighed for at bruge Flextur til, at blive kørt til det aktuelle mødested.

  Du kan tilmelde dig samt få yderligere information ved at kontakte demenskonsulenten på e-mail: demens@furesoe.dk eller på telefon:  7216 5787.

Støtte til pårørende

Furesø Kommune har tilbud om deltagelse i pårørendegrupper, pårørendekurser samt råd og vejledning fra en demenskoordinator eller demenskonsulent. Kontakt eventuelt demenskoordinatoren på  telefon 72355630. Læs mere her:

 • Pårørendegrupper på plejecentrene

  I en pårørendegruppe har du mulighed for at møde andre personer i samme situation. Der tales om dagligdagen, og man støtter hinanden til at komme videre. Demensvejleder deltager hver gang, og der er mulighed for at tage emner op efter ønske.

  Målgruppen er ægtefæller og samlevere. 

  Grupperne mødes hver en gang om måneden.

  Er du interesseret i at deltage i en pårørendegruppe, kan du kontakte demensvejlederen tilknyttet plejecenteret eller dagtilbuddet.

 • Pårørendekursus

  Der afholdes pårørendekursus  to gange om året arrangeret af Hukommelsesklinikken. Et forløb foregår over 3 uger med 3 undervisningsgange, hvor demenskoordinatoren og demenskonsulenten fra kommunen deltager.

  Undervisningsemnerne er bl.a. hvad er demens?, problemer i hverdagen, hverdagens jura mm ligesom der er mulighed for at tilrettelægge undervisningen ud fra deltagernes behov.

  Kommunens demenskoordinator tilbyder på kurset information, råd og vejledning om demens. Undervisningen vil være en blanding af oplæg, film og dialog.

  Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Hukommelsesklinikken på Herlev/Gentofte Hospital, telefon 38684240 hver dag ml. kl. 8-15.

  Furesø Kommune afholder også selv pårørendekurser 2 gange om året, som foregår over 4-5 måneder fordelt på 6 moduler, hvor kommunens demenskonsulent underviser. Modulerne indeholder emner som demenssygdomme, kommunikation og demens, hvordan tackler man hverdagen med demens, jura og demens, velfærdsteknologi samt frivillighed og demens. Der er altid mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen ud fra deltagernes behov og ønsker. Der er 12 deltagere på hvert forløb af 6 moduler.

  Tilmelding og spørgsmål kan rettes til demenskonsulenten telefon 72165787.

 • Demenscafé - oplæg og dialog

  Der afholdes demenscafé en gang om måneden i samarbejde med Frivilligcenter Furesø.

  Caféen er en mulighed for at mødes med andre der har en demenssygdom inde på livet. Der er mulighed for en uformel snak med demenskonsulenten/demenskoordinatoren samt socialt samvær med andre, uanset om de selv har en demenssygdom eller du er pårørende eller er berørt af demens på anden måde.

  Demenscaféen foregår den sidste mandag i hver måned.

  Program for de næste måneder er:

  April: Værgemål og fremtidsfuldmagter mm.

  Maj: Foredrag om Huntingtons sygdom ved overlæge Lena Hjermind

  Juni: Opsamling på foredrag og spørgsmål om demens.

  Juli: Lukket

  Frivilligcenter Furesø

  Stien – kultur og aktivitetscenter

  Paltholmterrasserne 1, Farum

  Sidste mandag i måneden kl. 13.00 – 15.00

  Deltagelse i demenscaféen er uforpligtigende og der er ikke tilmelding til caféen, man dukker op hvis man har tid og lyst til at deltage den pågældende dag.

Den Gamle Golfbane, Værløse
natur