Er du bekymret for dit helt lille barns udvikling, kan du drøfte din bekymring med din sundhedsplejerske. Er dit barn i dagpleje, dagtilbud eller skole, kan du drøfte din bekymring med barnets pædagog eller lærer. I kan derefter sammen vurdere om der er behov for at kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en tværfaglig rådgivningsenhed.

 • Vejledning fra PPR

  Hvis skoleleder eller dagtilbudsleder vurderer, at der er behov for samarbejde med en eller flere fagpersoner fra PPR, kan der aftales et forløb, hvor barnets ressourcer og vanskeligheder samt de pædagogiske handlemuligheder afdækkes. Det kan eksempelvis være et forløb hos en talepædagog, fysioterapeut, specialkonsulent eller psykolog. Forløbet startes og afsluttes sædvanligvis med et samarbejdsmøde, hvor forældre, personale og medarbejder(e) fra PPR drøfter, hvordan barnets trivsel og udvikling bedst muligt kan understøttes.

   

 • Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)

  Hvis skoleleder eller dagtilbuddets ledelse vurderer, at der er behov for specifik viden om barnets behov for specialundervisning/anden specialpædagogisk bistand – har PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) mulighed for at udarbejde en faglig vurdering – en PPV. En PPV er en tværfaglig vurdering, der efter behov inddrager relevante specialfaglige perspektiver. Forløbet startes og afsluttes med et samarbejdsmøde. Der udarbejdes en skriftlig vurdering, som sendes til skole- og/eller dagtilbudsleder. Der sendes ligeledes en kopi af vurderingen til barnets eller den unges forældre.

   

 • Undersøgelse/rapport

  Undersøgelse vil som oftest være med henblik på at vejlede samarbejdspartnere uden for PPR, eksempelvis læge, psykiatri, socialforvaltning med flere.

   

 • Aftale omkring forløb

  Forløb sker efter aftale ved samarbejdsmøde med forældre/skole/institution. Ændring ift. det aftalte forløb sker kun efter aftale med forældre/skole/institution.

   

 • Elektronisk opbevaring og håndtering af personfølsomme data

  Når et barn/ung indstilles til PPR, oprettes der en elektronisk journal i PPR. Journalen kasseres 5 år efter sagen er afsluttet (med mindre andet aftales).

  Når man som kommune opbevarer Persondata, er der iflg. EU-Persondatabeskyttelsesforordningen og Persondataloven nogle krav der skal overholdes. Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave, at tilse, at kommunen lever op til disse. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke referer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine persondata korrekt.

   

I PPR samarbejder følgende fagpersoner:

 • Psykolog

  Psykologerne har til opgave gennem en forebyggende, rådgivende og behandlende indsats at fremme læring og udvikling for børn og unge i hjem, institution og skole. Arbejdet omfatter tillige en tværfaglig indsats, der fremmer institutioners og skolers muligheder for at forebygge og afhjælpe udviklings- og indlæringsvanskeligheder.

  Opgaverne løses i tæt samarbejde med børn, forældre, lærere og pædagoger.

  Vi tilbyder bl.a.:

  • psykologisk rådgivning og vejledning til forældre og/eller barnet
  • mindre samtaleforløb (3-5 samtaler)
  • undersøgelser/pædagogisk psykologisk vurdering (ppv)
  • henvisning til særlige foranstaltninger
 • Talehørekonsulent

  Talehørekonsulenten tilbyder:

  • rådgivning til forældre, pædagoger og lærere, således at det sproglige miljø omkring barnet/den unge optimeres og fokuseres
  • individuel undervisning eller undervisning i små grupper af barnet/den unge i dagtilbuddet/skolen
  • individuel undervisning med deltagelse af en af forældrene​

  Talepædagogisk bistand af enhver art starter med et visiterende møde, hvor forældre og barnets/den unges dagtilbud/skole deltager. På mødet drøftes barnets/den unges vanskeligheder og talepædagogen vurderer på baggrund af mødet hvilken indsats der skal iværksættes. Talepædagogen har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i, og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre for at sikre barnets udvikling.

 • Specialpædagogisk støtte i dagtilbud

  Den specialpædagogiske indsats kan være observation samt råd og vejledning til barnets dagtilbud. Vejledningen består bl.a. af redskaber og metoder, der kan lette hverdagen for barnet og hjælpe dagtilbuddets personale til at understøtte barnets udvikling. En anden indsats kan være ekstra ressourcer til barnets dagtilbud med det formål at sikre optimale udviklingsmuligheder.

  Specialpædagogisk indsats søges af barnets dagtilbud.

 • Fysioterapeut

  Børnefysioterapeuten kan inddrages af forskellige årsager, som f.eks.:

  • at barnet ikke bryder sig om at ligge på maven
  • at barnet ikke er nysgerrigt på sine omgivelser
  • at barnet ikke følger udviklingen, når det skal lære at sidde, kravle, stå og gå.

  ​For børnehavebarnet kan det være:

  • at du kan være bekymret for om barnet har øget bevægelighed i leddene/hypermobilitet
  • at barnet opleves usikker i forhold til balance og koordination
  • at barnet er meget forsigtigt og f. eks. ikke tør kravle op, gynge, cykle og måske falder mere end sine jævnaldrende
  • at dit barn er meget uroligt og f. eks. har svært ved at sidde stille.

  ​For skolebarnet kan det være:

  • at barnet har svært ved at følge med i idræt
  • at barnet har svært ved at lære at skrive
  • at barnet er meget uroligt i timerne.   

  Indsatsen ydes i nærmiljøet i form af observation af barnet og vejledning til forældre og de professionelle, der er omkring barnet. Fysioterapeuten har fokus på at understøtte de miljøer barnet færdes i og der er ligeledes fokus på, hvad forældrene selv kan gøre, for at sikre barnets udvikling.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: