Skip til hoved indholdet

Herberg og Krisecentre

Furesø Kommune tilbyder støtte og rådgivning til dig der har ophold på krisecenter eller herberg

Støtte og rådgivning

Furesø Kommune tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i hjemmet. For kvinder der opholder sig med børn, vil også børnene modtage omsorg og støtte under opholdet.

Furesø Kommune tilbyder støtte og rådgivning til kvinder med børn på krisecenter i forbindelse med udflytning. Rådgivningen gives i forhold til din situation herunder bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Rådgivningen understøtter kommunens øvrige tilbud, og starter når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes og varer indtil du og dine børn er etableret i egen bolig.

Herudover tilbyder Furesø Kommune psykologbehandling målrettet børnene, der opholder sig på krisecentre sammen med deres moder. Behandlingen har et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Tilbuddet gælder uanset opholdets varighed, og iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Er dette aktuelt for dig kan du tage kontakt til Center for Børn og Voksne.

Furesø Kommune tilbyder midlertidigt ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i hjemmet. For kvinder der opholder sig med børn, vil også børnene modtage omsorg og støtte under opholdet.

Furesø Kommune tilbyder støtte og rådgivning til kvinder med børn på krisecenter i forbindelse med udflytning. Rådgivningen gives i forhold til din situation herunder bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Rådgivningen understøtter kommunens øvrige tilbud, og starter når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes og varer indtil du og dine børn er etableret i egen bolig.

Herudover tilbyder Furesø Kommune psykologbehandling målrettet børnene, der opholder sig på krisecentre sammen med deres moder. Behandlingen har et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Tilbuddet gælder uanset opholdets varighed, og iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Er dette aktuelt for dig kan du tage kontakt til Center for Børn og Voksne.

Hvis du som borger i Furesø kommune tager ophold på et herberg, ønsker vi at hjælpe dig, så du kan komme godt videre i dit liv.

I Furesø Kommune arbejder vi med én fælles helhedsorienteret indsats og plan. Derfor vil du blive tilknyttet en fast kontaktperson - en borgerkonsulent, som hurtigst muligt vil kontakte dig.

Borgerkonsulenten vil være tovholder mellem dig, herberget, kommunens andre afdelinger og eventuelle samarbejdspartnere - og vil således være din indgang til kommunen. 

Ved det første besøg på herberget, vil du også møde din sagsbehandler. Med afsæt i dine ressourcer og behov, vil I sammen lægge en plan for den støtte du evt. har behov for at komme godt videre i dit liv.

 

Hvad kan du få hjælp til?

  • Rådgivning og vejledning så du kan få overblik over f.eks. din økonomi, boligsituation, samt rettigheder og pligter i forhold til egen forsørgelse
  • Kontakt til Jobcenteret og afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i samarbejde med Herberget
  • Netværksopbygning, kontakt til eventuelle pårørende eller andre støttepersoner i din omgangskreds
  • Brobygning til aktivitets- og samværstilbud, hvis du flytter tilbage til Furesø Kommune
  • Ledsagelse til offentlige myndigheder, læge, behandlingstilbud m.fl.
  • Hvis du har behov for støtte, når du kommer i egen bolig, og hvis du fortsat bor i Furesø Kommune, vil borgerkonsulenten fortsætte med at være din støttekontaktperson.
  • Hvis du har brug for omfattende støtte eller træning i at få en struktureret tilværelse eller udvikle færdigheder, der muliggør et selvstændigt liv, så vil vi sammen vurdere dit behov for et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

 

 

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback