Naturen er i krise og tusindvis af arter er i fare for at uddø siger Miljøministeriet. Det skal vi alle være med til at bremse, derfor er Furesø Kommune med i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune. 

Vi skal sammen gøre Danmark vildere til fordel for natur og biodiversitet. 

Furesø Kommune er heldigvis allerede i godt gang, og har været vild længe, men vi kan altid blive vildere. 

Tegning Til Globalt Komponent Pige

Vild Furesø

Vi samler løbende alt hvad der sker på den vilde side for Furesø på siden vild.furesoe.dk.

Vild have skilt

Læs bl.a. om initiativet om de vilde have ambassadører

Over 70 borgere i Furesø Kommune er ambassadører for den vilde have, og de er klart til at inspirere og hjælpe andre med at komme i gang.

Logo Sammen Vild Dk
Furesø Kommune er med i konkurrencen Danmarks vildeste kommune
Kommunens vilde naturiniativer

Her kan du se det Furesø Kommune allerede har gang i. Glæd dig for der kommer flere initiativer til. Måske har du en god idé, så skriv til os.

 • Græsset får lov at gro

  Kommunens mange græsarealer behøver ikke blive slået som en golfbane, og de rummer faktisk et potentiale for en masse forskellige arter, til glæde for især insekterne.

  Derfor har vi i Furesø slået græsset så lidt som muligt i de sidste 10 år, men nu vil vi gøre det endnu bedre.

  Politikerne har besluttet, at vi skal optimere driften endnu mere, i forhold til at fremme artdiversiteten. 

  Det betyder at tidspunkterne for slåning vil være forskellige alt efter hvilke potentiale de enkle arealer har. F.eks. bliver mange græsarealer kun slået en gang allerede i maj, mens andre bliver slået i juni, og nogen måske i efteråret.  

  Selvfølgelig tager vi højde for trafiksikkerhed og oversigtsforhold ved vejene.

  Læs mere om græsslåning i Furesø Kommune. 

  Vejrabattens mælkebøtter i maj i fuldt flor

 • Giftfri kommune

  Furesø Kommune har været giftfri i over 20 år. 

  Det vil sige, at vi ikke har sprøjtet med pesticider på kommunens arealer.

  Vi bekæmper i stedet ukrudt med damp eller brænding. 

 • Vi genbruger kvas fra træer og buske

  Kan man genbruge buske og træer? Ja det kan man. Når driften tynder ud i træer og buske genanvendes stammer og grenene. 

  Grene og kvas kan bruges til kvashegn/rishegn. De fungerer både som leve- og skjulested for insekter og smådyr, samtidig med at de kan skabe opholdsrum og læ.

  Træstammer bliver lagt i naturen til naturligt forfald, og kan i nogle tilfælde bruges som bænke.

  Bemærk at gamle træer og træerne i skovene får lov at blive stående. Der fældes kun træer, hvis der er tale om risikotræer langs opholdssteder og veje og stier. 

   

 • Vi laver såninger langs veje og i byer

  Vi foretager årligt såninger af bl.a. vejrabatter. Blomsterne danner fødegrundlag for insekterne, og så er det samtidig flot at se på.

 • Samarbejder med private

  Furesø Kommune bakker op om alle biodiversitetsprojekter, og samarbejder både med grundejerforeninger, boligselskaber, interesseorganisationer og lokale ildsjæle.

  Et eksempel er projektet Faunastriber. Læs mere på vild.furesoe.dk

 • Vild have-ambassadør

  I Furesø Kommune er et nyt havenetværk af 'vilde haveejere' ved at se dagens lys.

  Vil du videre mere eller måske være en 'Vild have-ambassadør' så læs mere på vild.furesoe.dk

 • Vi plejer naturen som en mosaik

  Plejen af naturen i Furesø udføres efter en mosaiktankegang. 

  Det handler om at fremme diversiteten, og derfor må vi også fremme forskellige arter ved forskellig typer pleje. 

  Vi anvender græsning, høslet, afbrænding og slåning på forskellige tidspunkter alt efter arealernes potentiale.

 • Ny bypark med masser af biodiversitet

  Det store græsareal langs cykelstien mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen i Farum skal omdannes til en bypark med fokus på biodiversitet.

  Projektet realiseres i efteråret 2021. Her skal det summe af liv. Parken skal inspirere alle til initiativer de kan etablere i deres egen have, og skal fungere som læringsrum for skoleklasser. Derudover skal parken giver plads til ro, ophold og bevægelse. 

  Alle interesserede borger bliver hørt hen over sommeren 2021.

Gode ideer fra borgere til at skabe mere vild natur

I 2020 kom rigtig mange ideer til hvordan kommunens arealer kan blive mere vilde.

Fakta
 • Hvad er biodiversitet?

  Biodiversitet eller også kaldet biologisk mangfoldighed betyder at der er variationen i den levende natur. Dvs. mange forskellige dyr og planter.

  Desværre er den biologiske mangfoldighed i tilbagegang, og biodiversiteten i Danmark er under pres. Det vil vi gøre en indsats for at bremse i Furesø Kommune. 

 • Mere biodiversitet - 2030 mål

  Politikerne har i Furesø Kommune vedtaget mål for natur, biodiversiteten og klimaet i deres 2030 mål. I Furesø Kommune vil vi fremme biodiversiteten, ved bl.a. at forbedre den hvor det er muligt, så der bliver plads til flere forskellige arter.

Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)
Sammen skaber vi mere natur i Furesø Kommune