Skip til hoved indholdet

PFOS/PFAS

PFAS er en samlebetegnelse for en række miljøfremmede stoffer, herunder flourstoffet PFOS. Furesø Kommune samarbejder med blandt andet Region Hovedstaden og Naturstyrelsen om at afdække eventuelle forureninger med PFAS i kommunen.

PFAS-undersøgelser på og ved Flyvestationen

På baggrund af nyere oplysninger om brug af brandslukningsskum på Flyvestationen i Værløse er der foretaget flere undersøgelser for PFAS på Flyvestationens arealer.

Lave værdier i kød fra kvæg

Slagtede kvæg fra Præstesø er i to tilfælde undersøgt for indhold af PFAS i kødet. Dyrene har også adgang til vandværksvand.

I det ene tilfælde er der ikke fundet PFAS i kødet, og i det andet tilfælde ligger PFAS-indholdet på et niveau svarende til det, der er i kød fra supermarkederne.

Fårehold ikke berørt

Kommunens får græsser på arealer, hvor der ikke er kendskab til brug af PFAS. Målinger af niveauet i både lam og moderdyr har påvist, at PFAS-koncentrationer i lam/får ligger på et lavt niveau svarende til det, der er i kød fra supermarkederne.

Naturstyrelsen foretager også analyser i forhold til salg af dyr og foder fra arealerne. Derudover er Naturstyrelsen i kontakt med dyreholdslaug, der har dyr gående på styrelsens arealer på Flyvestationen.

Region Hovedstaden forventes at gennemføre forureningsundersøgelser for PFAS på Flyvestationen i 2022 for en nærmere afklaring på, om brug af brandslukningsskum på Flyvestationen har forurenet arealer. Der er dog ikke tidligere fundet PFAS i jordprøver udtaget på den tidligere brandøvelsesplads, som har ligget syd for Sydlejren.

PFAS-undersøgelser i Mølleåsystemet

Region Hovedstaden orienterede i oktober 2021 om fund af flourstoffer, herunder PFOS, på to lokationer i Mølleåen ved Lyngby Taarbæk. Siden har Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe og Furesø Kommuner arbejdet tæt sammen om at belyse problemets omfang.

Du kan fortsat bade i søerne

Som led i kildeopsporingen er der udtaget vandprøver fra søerne opstrøms Mølleåen, herunder Farum Sø, Vejlesø, Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

I ingen af de analyserede søer ligger koncentrationen af PFAS over et kritisk niveau. Det betyder, at du fortsat kan bade og dyrke vandsport i både Farum Sø og Furesø.

Spisning af fisk frarådes

Det har ikke været muligt at udpege en konkret kilde til PFAS i søerne og Mølleåen. Prøverne viser noget højere fund i Furesø end i Farum Sø.

I Farum Sø er PFAS-koncentrationerne lige under den værdi, Fødevarestyrelsen har sat som acceptabel.

Furesø Kommune har, i samarbejde med nabokommunerne Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk, igangsat en undersøgelse, hvor spisefisk fra mølleåsystemet analyseres for PFAS. Prøverne er analyseret af Fødevarestyrelsen og er baseret på i alt fem fisk fra de tre søer (Furesø, Lyngby Sø og Bagsværd Sø). Det har ikke været muligt at fange et højere antal fisk. Det medfører naturligvis en statistisk usikkerhed i resultaterne, da datagrundlaget er meget lille.

Resultatet fra analysen viser, at der er påvist PFAS i alle fiskene i forskellige koncentrationer, hvor to fisk overskrider grænseværdien. Da datagrundlaget er for lille til endelige konklusioner, fraråder Furesø Kommune fortsat at spise fisk, der er fanget i Mølleåsystemet og søerne.

PFAS-undersøgelser i Vesterled Sø

Der er også fundet PFAS i Vesterled Sø i Hareskoven. Det frarådes derfor at fiske i søen og at lade sin hund drikke af vandet i søen.

Der er ligeledes fundet PFAS i vandløbet (Tibberup Å), der løber igennem søen.

Kommunerne samarbejder om at skabe overblik, opspore kilden og lægge en samlet plan for den videre håndtering af sagen. Det sker via en fælles arbejdsgruppe, der er i dialog med Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen foruden Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback