Indsatsplan mod bjørneklo i hele Furesø Kommune

Furesø Kommune har en vedtaget Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Furesø Kommune. Formålet med indsatsplanen er at udrydde planten i hele kommunen. Planen skal være med til at sikre de flotte resultater af den bekæmpelse, som frivillige, lodsejere og kommunen har udført i mange år.
Indsatsplanen giver alle lodsejere pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på egen grund. Den indeholder tidsfrister og en vejledning i, hvordan kæmpe-bjørnekloen bekæmpes mest effektivt.

Se kommunens indsatsplan her

Kæmpe-bjørneklo skal udryddes i Furesø Kommune

Kæmpe-bjørneklo er uønsket i naturen, fordi den danner store sammenhængende bestande. Det fortrænger andre plantearter, og med dem forsvinder mange insekter, fugle og andre dyr.
En enkelt kæmpe-bjørneklo kan sætte ca. 50.000 frø. Kæmpe-bjørnekloens frø spredes via luft og vandløb, hvor de kan transporteres flere kilometer med strømmen. Frøene kan ligge i jorden i årevis, før de spirer.

Kæmpe-bjørneklo er hjemmehørende i Sortehavsregionen (Kaukasus), og blev bragt til Danmark som prydplante for ca. 150 år siden. Især inden for de seneste 30-40 år har kæmpe-bjørnekloen spredt sig fra haverne og ud i naturen.

Hvordan bekæmper man kæmpe-bjørneklo?

Kæmpe-bjørneklo bekæmpes mest effektivt med rodstikning, hvor roden skæres over med en spade under vækstpunktet, to-tre cm under jordoverfladen eller med græsning med får eller kreaturer. Forskellige bekæmpelsesmetoder er grundigt beskrevet i indsatsplanen.

Plantesaften er giftig

Husk altid at beskytte huden, da plantesaften i forbindelse med sollys kan give alvorlige forbrændinger. Hav kraftig beklædning og handsker på, og arbejd helst i overskyet vejr. Skyl hurtigt med rigeligt vand og sæbe, hvis du alligevel får plantesaft på dig.

I det tidlige forår, hvor planterne ikke er så store, er der mindst risiko for at få plantesaft på huden.

Indberet invasive arter
 • Indberet invasive arter

  Hvis du finder bjørneklo, gyldenris eller andre invasive arter i naturen, vil Furesø Kommune meget gerne vide det.

  Ved at kende forekomsten af de invasive arter, kan kommunen bedre planlægge og gennemføre bekæmpelsen.

  Du kan let indberette dine fund på Furesø Borgertip.

  Sådan gør du:
  •Vælg indberetningstype landskabsukrudt
  •Indtast skadestype
  •Skriv eventuelt bemærkning
  •Indsæt eventuelt billede
  •Indtast eller marker stedsangivelse

  Tak for hjælpen

  Din indsats betyder meget, og kommunen sætter stor pris på den.