Gyldenris bekæmpes mest effektivt ved at slå dem omkring Sct. Hans. Slåningen skal gentages nogle år i træk.

Furesø Kommune har kortlagt en række invasive planter på kommunale arealer og langs vandløb. I rapporten, Kortlægning af invasive planter kan du se, hvordan planterne ser ud, og hvordan man bekæmper dem mest effektivt.

Invasive planter – Status for Furesø Kommune:

Gyldenris – udbredt over alt, i store og små bestande
Japansk Pileurt – udbredt, ofte i store bestande
Kæmpe-Pileurt – mindre udbredt
Rød Hestehov – især udbredt langs vandløb og ved enkelte søer
Pastinak – udbredt over alt
Kæmpe-Balsamin – ikke udbredt
Småblomstret Balsamin – sporadisk udbredt
Stor Tusindstråle – findes i mindre omfang
Spiræa – ikke så udbredt i naturen
Snebær – udbredt
Bynke-Ambrosie – ikke fundet i kommunen
Armensk Brombær – meget udbredt, i mindre og større bestande

Du kan finde meget mere information om invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Indberet invasive arter
 • Indberet invasive arter

  Hvis du finder bjørneklo, gyldenris eller andre invasive arter i naturen, vil Furesø Kommune meget gerne vide det.

  Ved at kende forekomsten af de invasive arter, kan kommunen bedre planlægge og gennemføre bekæmpelsen.

  Du kan let indberette dine fund på Furesø Borgertip.

  Sådan gør du:
  •Vælg indberetningstype landskabsukrudt
  •Indtast skadestype
  •Skriv eventuelt bemærkning
  •Indsæt eventuelt billede
  •Indtast eller marker stedsangivelse

  Tak for hjælpen!

  Din indsats betyder meget, og kommunen sætter stor pris på den.

Del: