Gyldenris bekæmpes mest effektivt ved at slå dem omkring Sct. Hans. Slåningen skal gentages nogle år i træk.

Furesø Kommune har kortlagt en række invasive planter på kommunale arealer og langs vandløb. I rapporten, Kortlægning af invasive planter kan du se, hvordan planterne ser ud, og hvordan man bekæmper dem mest effektivt.

Invasive planter – Status for Furesø Kommune:

Gyldenris – udbredt over alt, i store og små bestande
Japansk Pileurt – udbredt, ofte i store bestande
Kæmpe-Pileurt – mindre udbredt
Rød Hestehov – især udbredt langs vandløb og ved enkelte søer
Pastinak – udbredt over alt
Kæmpe-Balsamin – ikke udbredt
Småblomstret Balsamin – sporadisk udbredt
Stor Tusindstråle – findes i mindre omfang
Spiræa – ikke så udbredt i naturen
Snebær – udbredt
Bynke-Ambrosie – ikke fundet i kommunen
Armensk Brombær – meget udbredt, i mindre og større bestande

Du kan finde meget mere information om invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Del: