Andre invasive planter

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune viser, at Furesø Kommune er en af de kommuner i landet, der er hårdest ramt af gyldenris. Kommunen bekæmper gyldenris på kommunalt ejede naturarealer.

Søndersøområdet er et synligt eksempel på, at bekæmpelsen nytter. Derfor opfordrer Furesø Kommune alle ejere af arealer med gyldenris til at fjerne dem.
Gyldenris bekæmpes mest effektivt ved at slå dem omkring Sct. Hans. Slåningen skal gentages nogle år i træk.

Furesø Kommune har kortlagt en række invasive planter på kommunale arealer og langs vandløb. I rapporten, Kortlægning af invasive planter kan du se, hvordan planterne ser ud, og hvordan man bekæmper dem mest effektivt.

Invasive planter – Status for Furesø Kommune:

Gyldenris – udbredt over alt, i store og små bestande
Japansk Pileurt – udbredt, ofte i store bestande
Kæmpe-Pileurt – mindre udbredt
Rød Hestehov – især udbredt langs vandløb og ved enkelte søer
Pastinak – udbredt over alt
Kæmpe-Balsamin – ikke udbredt
Småblomstret Balsamin – sporadisk udbredt
Stor Tusindstråle – findes i mindre omfang
Spiræa – ikke så udbredt i naturen
Snebær – udbredt
Bynke-Ambrosie – ikke fundet i kommunen
Armensk Brombær – meget udbredt, i mindre og større bestande

Du kan finde meget mere information om Invasive arter på Naturstyrelsens hjemmeside.

Del: