I områderne skal forholdene for en række særlige naturtyper, plante- og dyrearter sikres og om nødvendigt genoprettes. Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

I Furesø Kommune er der to Natura 2000-områder:

 • N137 Kattehale Mose, der ligger i den nordlige ende af kommunen, og som dækker over Ravnsholt Skov, Sønderskov samt Kattehale Mose.
 • N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Hele området er næsten 2.000 ha stort og strækker sig fra Buresø i vest til Furesø og Frederiksdal Skov i øst. De store søer udgør over 1.100 ha.
 • Natura 2000 planlægning

  Naturforvaltningen i Natura 2000-områderne planlægges i 6-årige perioder, hvor hver periode indledes med en basisanalyse af naturens tilstand. Herefter udarbejder Miljøstyrelsen en Natura 2000-plan, som angiver målsætninger for naturens tilstand samt indsatsbehovet i den kommende 6-årige periode. Kommunen skal senest 12 måneder herefter udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område.

  Staten har den 20. april 2016 udsendt en Natura 2000-plan for, hvordan man standser tilbagegangen for arter og naturtyper i områderne. Furesø Kommune har efterfølgende udarbejdet en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Handleplanen gælder for planperioden 2016-2021.

  Natura 2000-områderne er blevet udvidet pr. 1. november 2018, og Europa-Kommissionen skal endeligt godkende de nye habitatgrænser. Der er endnu ikke udarbejdet planer for de nye områder.

  Se Natura 2000 handleplanen her.

 • RigKilde-LIFE - et EU-støttet projekt

  Furesø Kommune indgår i LIFE-projektet RigKilde-LIFE, der har til formål at genoprette naturtilstanden i de sjældne og sårbare mosetyper rigkær og kildevæld. Projektet er et samarbejde mellem Thisted, Struer, Jammerbugt, Høje-Taastrup, Faxe, Egedal, Allerød, Rudersdal og Furesø Kommuner samt Naturstyrelsen Fyn. Projektet startede i 2015 og løber indtil august 2021.

  Du kan læse meget mere om projektet og områderne på projektets hjemmeside.

Del: