Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og natur Beskyttet natur Natura 2000

Natura 2000

Alle EU lande har udpeget en række naturområder, der tilsammen danner et netværk i hele Europa. Disse såkaldte Natura 2000 områder omfatter den mest værdifulde natur i Europa.

I områderne skal forholdene for en række særlige naturtyper, plante- og dyrearter sikres og om nødvendigt genoprettes. Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

N137: Kattehale Mose, der ligger i den nordlige ende af kommunen, og som dækker over Ravnsholt Skov, Sønderskov samt Kattehale Mose.

N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Hele området er næsten 2.000 ha stort og strækker sig fra Buresø i vest til Furesø og Frederiksdal Skov i øst. De store søer udgør over 1.100 ha.

Naturforvaltningen i Natura 2000-områderne planlægges i 6-årige perioder, hvor hver periode indledes med en basisanalyse af naturens tilstand. Herefter udarbejder Miljøstyrelsen en Natura 2000-plan, som angiver målsætninger for naturens tilstand samt indsatsbehovet i den kommende 6-årige periode. Kommunen skal senest 12 måneder herefter udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område.

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2023 udsendt en Natura 2000-plan for, hvordan man standser tilbagegangen for arter og naturtyper i områderne. Furesø Kommune er i gang med at udarbejde en handleplan for, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Handleplanen gælder for planperioden 2022-2027.

Du kan læse mere om Natura 2000 planerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Furesø Kommune har i perioden 2015 – 2022 deltaget i LIFE-projektet RigKilde-LIFE, der har haft til formål at genoprette naturtilstanden i de sjældne og sårbare mosetyper rigkær og kildevæld. Projektet foregik i et samarbejde mellem Thisted, Struer, Jammerbugt, Høje-Taastrup, Faxe, Egedal, Allerød, Rudersdal og Furesø Kommuner samt Naturstyrelsen Fyn.

Der er udarbejdet en opfølgende plan for plejen af projektområderne i Øvre Mølleådal, der er optaget som tillæg til den gældende Natura 2000-handleplan.

Du kan læse meget mere om projektet og områderne på projektets hjemmeside. Her kan også hentes videooptagelse af det afsluttende seminar, samt de afsluttende rapporter, herunder Effektmoniteringsrapport, Best Practice og Lægmandsrapport.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback