Løntilskud og praktik
 • Virksomhedspraktik

  Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

  Der gælder særlige regler for varighed af praktikperioden for personer under 30 år. Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.

  • Praktik i en virksomhed kan give erfaring og udvide dit netværk, så du får lettere ved at finde et job.
  • Du kan selv kontakte en virksomhed og foreslå, at du kommer i praktik hos dem.
  • Praktikken skal godkendes af jobcenteret, før du må starte.
 • Løntilskud
  • Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed.
  • Et job med løntilskud giver erfaring og mulighed for at udvide dit netværk. Mange ansættelser med løntilskud fører desuden til fastansættelser.
  • Jobbet skal godkendes af jobcenteret, før du må starte.
  • Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret, din a-kasse og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.
  • Der gælder særlige regler for unge.

  Løntilskud - private virksomheder

  Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 75,09 i timen (2016) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til 6 måneder.

  Løntilskud - offentlige virksomheder

  Når du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 122,80 kr. pr. time (2016), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

  For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

 • Befordringsgodtgørelse

  Hvis du modtager hjælp til forsørgelse og samtidig er i et beskæftigelsesrettet tilbud, kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse, der er bevilget af jobcentret.

  Hvis du fx:
  har en daglig transport mellem bopæl og tilbudssted på mere end 24 km (tur - retur). Du får kun godtgørelse for de kilometer, der ligger udover de første 24 km.
  har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kræver særlig transport.
  Du er altid velkommen til at henvende dig til jobcenteret, hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse. 

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14