Skip til hoved indholdet

Praktik og løntilskud

Måske er et løntilskud eller en virksomhedspraktik det, der skal til for at du kommer i job.

Praktik og løntilskud

Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

Der gælder særlige regler for varighed af praktikperioden for personer under 30 år. Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.

  • Praktik i en virksomhed kan give erfaring og udvide dit netværk, så du får lettere ved at finde et job.
  • Du kan selv kontakte en virksomhed og foreslå, at du kommer i praktik hos dem.
  • Praktikken skal godkendes af jobcenteret, før du må starte.

  • Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed.
  • Et job med løntilskud giver erfaring og mulighed for at udvide dit netværk. Mange ansættelser med løntilskud fører desuden til fastansættelser.
  • Jobbet skal godkendes af jobcenteret, før du må starte.
  • Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret, din a-kasse og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.
  • Der gælder særlige regler for unge.

Løntilskud - private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 75,09 i timen (2016) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til 6 måneder.

Løntilskud - offentlige virksomheder

Når du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 122,80 kr. pr. time (2016), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Hvis du modtager hjælp til forsørgelse og samtidig er i et beskæftigelsesrettet tilbud, kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse, der er bevilget af jobcentret.

Hvis du fx:
har en daglig transport mellem bopæl og tilbudssted på mere end 24 km (tur - retur). Du får kun godtgørelse for de kilometer, der ligger udover de første 24 km.
har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der kræver særlig transport.
Du er altid velkommen til at henvende dig til jobcenteret, hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse. 

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback