Du får din egen rådgiver og et introduktionsmøde

Når du fylder 18 år, får du din egen rådgiver hos kommunen. Ud fra dine ønsker, behov og ressourcer udarbejder I sammen en plan for, hvordan vi som kommune bedst hjælper dig. Men samarbejdet begynder allerede før du bliver 18 år. På den måde sikrer vi, at vi i tide lægger planer og tager initiativ til den hjælp og støtte, du har brug for som voksen.
Derfor inviterer vi dig til et møde med kommunen, enten alene, sammen med dine forældre og/eller en anden du selv har valgt. Her kan du møde de medarbejdere, der vil støtte dig i dit voksenliv.

Hvad skal du leve af?

Når du bliver 18 år, har dine forældre ikke længere forsørgerpligt. Det betyder, at du i videst muligt omfang, skal forsørge dig selv. Det kan ske ved

 • Løn fra job
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Flexjob
 • Pension
 • Uddannelseshjælp

Hvor skal du bo?

I Furesø Kommune er der forskellige muligheder, f. eks.:

 • Egen bolig
 • Egen bolig med støtte
 • Hos dine forældre
 • Bofællesskab
 • Specialiserede tilbud

Hvad skal du lave?

Der er forskellige muligheder, alt efter dine behov og ressourcer, f.eks.:

 • Uddannelse
 • Arbejde (med eller uden støtte)
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- eller samværstilbud

Til dine forældre

Når dit barn bliver 18 år, har du ikke længere forsørgerpligt, og dit barn får sin egen rådgiver.

 • Modtager du p.t. tabt arbejdsfortjeneste, bortfalder ydelsen
 • Du kan deltage som bisidder eller via fuldmagt blive part i dit barns videre forløb, hvis dit barn ønsker det.