Skip til hoved indholdet

Overgangen fra barn til voksen

Når du fylder 18 år, bliver du myndig og skal selv tage ansvar for dit liv og din udvikling i det omfang, du har mulighed for det. Det kan være en stor opgave, særligt hvis du har en funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Men Furesø Kommune står klar til at hjælpe dig.

Du får din egen rådgiver og et introduktionsmøde

Når du fylder 18 år, får du din egen rådgiver hos kommunen. Ud fra dine ønsker, behov og ressourcer udarbejder I sammen en plan for, hvordan vi som kommune bedst hjælper dig. Men samarbejdet begynder allerede før du bliver 18 år. På den måde sikrer vi, at vi i tide lægger planer og tager initiativ til den hjælp og støtte, du har brug for som voksen.
Derfor inviterer vi dig til et møde med kommunen, enten alene, sammen med dine forældre og/eller en anden du selv har valgt. Her kan du møde de medarbejdere, der vil støtte dig i dit voksenliv.

Hvad skal du leve af?

Når du bliver 18 år, har dine forældre ikke længere forsørgerpligt. Det betyder, at du i videst muligt omfang, skal forsørge dig selv. Det kan ske ved

 • Løn fra job
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Flexjob
 • Pension
 • Uddannelseshjælp

Hvor skal du bo?

I Furesø Kommune er der forskellige muligheder, f. eks.:

 • Egen bolig
 • Egen bolig med støtte
 • Hos dine forældre
 • Bofællesskab
 • Specialiserede tilbud

Hvad skal du lave?

Der er forskellige muligheder, alt efter dine behov og ressourcer, f.eks.:

 • Uddannelse
 • Arbejde (med eller uden støtte)
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Aktivitets- eller samværstilbud

Til dine forældre

Når dit barn bliver 18 år, har du ikke længere forsørgerpligt, og dit barn får sin egen rådgiver.

 • Modtager du p.t. tabt arbejdsfortjeneste, bortfalder ydelsen
 • Du kan deltage som bisidder eller via fuldmagt blive part i dit barns videre forløb, hvis dit barn ønsker det.

Nyttige link

DH Furesø Lokalafdeling

Handicaplinjen, telefon 4495 5720

Mail til DH-Furesø: dh-furesoe@handicap.dk 

Familieretshuset (om værgemål)

 

Her kan du finde den nærmeste retshjælp

Advokatvagten

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback