Skip til hoved indholdet

Handicapbil, parkeringskort, ledsagekort mm.

Ansøg om støtte til handicapbil via kommunen. Find råd og vejledning om handicapparkeringskort, ledsagekort og andet transport for personer med handicap.

De 7 trin du skal igennem når du søger støtte til handicapbil

1. Du indkaldes til en samtale

Når vi har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en samtale.

Du vil modtage et brev fra vores Bilteam med indkaldelsen.

I samtalen med bilsagsbehandleren skal vi snakke om:

 • din sygdom/dit handicap
 • dine begrænsninger i din hverdag i forhold til kørsel
 • om du er færdigbehandlet
 • hvad du skal bruge bilen til
 • om du har behov for særlig indretning af bilen
 • økonomi

Herudover får du information om lovgivningen vedrørende handicapbil samt information om økonomi og tilbagebetaling af lån.

I vores vurdering af din sag skelnes der mellem, om du har brug for en bil til kørsel til arbejde eller uddannelse, eller om du søger en såkaldt trivselsbil.
Du skal udfylde et kørselsskema, som vi sender sammen med indkaldelsen til samtalen.

Bilsagsbehandleren vil følge din sag, til den er færdigbehandlet.

Efter samtalen får du tilsendt et referat i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

1. Du indkaldes til en samtale

Når vi har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig til en samtale.

Du vil modtage et brev fra vores Bilteam med indkaldelsen.

I samtalen med bilsagsbehandleren skal vi snakke om:

 • din sygdom/dit handicap
 • dine begrænsninger i din hverdag i forhold til kørsel
 • om du er færdigbehandlet
 • hvad du skal bruge bilen til
 • om du har behov for særlig indretning af bilen
 • økonomi

Herudover får du information om lovgivningen vedrørende handicapbil samt information om økonomi og tilbagebetaling af lån.

I vores vurdering af din sag skelnes der mellem, om du har brug for en bil til kørsel til arbejde eller uddannelse, eller om du søger en såkaldt trivselsbil.
Du skal udfylde et kørselsskema, som vi sender sammen med indkaldelsen til samtalen.

Bilsagsbehandleren vil følge din sag, til den er færdigbehandlet.

Efter samtalen får du tilsendt et referat i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

2. Vi indhenter relevante lægeoplysninger

Med din tilladelse indhenter vi relevante lægeoplysninger fra din egen læge eller sygehus. Disse oplysninger indgår i den samlede vurdering af din sag.

Hvis vi vurderer, at lægeoplysningerne taler imod en bevilling, sender vi oplysningerne til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

2. Vi indhenter relevante lægeoplysninger

Med din tilladelse indhenter vi relevante lægeoplysninger fra din egen læge eller sygehus. Disse oplysninger indgår i den samlede vurdering af din sag.

Hvis vi vurderer, at lægeoplysningerne taler imod en bevilling, sender vi oplysningerne til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

3. Vi laver en gangtest med dig

Der vil blive lavet en gangtest med dig for at vurdere din gangdistance - altså hvor langt, det er muligt for dig at gå med og uden passende hjælpemidler, før du får smerter eller voldsom udmattelse og videre gang er umulig for dig.
Din gangkvalitet indgår også i vurderingen - altså om du eksempelvis går meget langsomt, har smerter, vakler og er usikker.

Gangtesten foregår udendørs og hvis du har et ganghjælpemiddel, for eksempel en rollator eller albuestok, skal de anvendes ved gangtesten.

Du vil få besked fra din bilsagsbehandler, hvornår gangtesten udføres.

Resultatet af gangtesten sender vi til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

3. Vi laver en gangtest med dig

Der vil blive lavet en gangtest med dig for at vurdere din gangdistance - altså hvor langt, det er muligt for dig at gå med og uden passende hjælpemidler, før du får smerter eller voldsom udmattelse og videre gang er umulig for dig.
Din gangkvalitet indgår også i vurderingen - altså om du eksempelvis går meget langsomt, har smerter, vakler og er usikker.

Gangtesten foregår udendørs og hvis du har et ganghjælpemiddel, for eksempel en rollator eller albuestok, skal de anvendes ved gangtesten.

Du vil få besked fra din bilsagsbehandler, hvornår gangtesten udføres.

Resultatet af gangtesten sender vi til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

4. Vi vurderer om du er berettiget til støtte

På baggrund af alle de indhentede oplysninger om dig vurderer Bilteamet, om du er berettiget til støtte.

Hvis du er berettiget til støtte

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, vil du blive kontaktet af din bilsagsbehandler, da der skal laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Hvis du får afslag

Hvis Bilteamet vurderer, at du ikke er berettiget til bil, vil du modtage en skriftlig afgørelse, hvor der står, at du ikke kan få støtte til bil.
Du kan læse begrundelsen for afslaget i afgørelsen og hvilke oplysninger bilteamet har lagt vægt på i deres vurdering.

Du kan klage over afgørelsen inden fire uger, fra du har modtaget afgørelsen. Bilteamet skal herefter kigge på din sag igen.
Hvis vi fastholder afslaget, sender vi din sag til Ankestyrelsen, som skal behandle din klage.

 

4. Vi vurderer om du er berettiget til støtte

På baggrund af alle de indhentede oplysninger om dig vurderer Bilteamet, om du er berettiget til støtte.

Hvis du er berettiget til støtte

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, vil du blive kontaktet af din bilsagsbehandler, da der skal laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Hvis du får afslag

Hvis Bilteamet vurderer, at du ikke er berettiget til bil, vil du modtage en skriftlig afgørelse, hvor der står, at du ikke kan få støtte til bil.
Du kan læse begrundelsen for afslaget i afgørelsen og hvilke oplysninger bilteamet har lagt vægt på i deres vurdering.

Du kan klage over afgørelsen inden fire uger, fra du har modtaget afgørelsen. Bilteamet skal herefter kigge på din sag igen.
Hvis vi fastholder afslaget, sender vi din sag til Ankestyrelsen, som skal behandle din klage.

 

5. Bilafprøvning

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, skal der laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Din bilsagsbehandler kontakter dig for at lave aftalen.

Ved en bilafprøvning skal vi finde frem til den billigste egnede bil til dig, og hvilken særlig indretning der er nødvendig for, at bilen er egnet til dig.

Hvis du har hjælpemidler, som skal med i bilen, skal de medbringes til bilafprøvningen.

Efter bilafprøvningen modtager Bilteamet et tilbud på billigste egnede bil og særlig indretning.

Du modtager herefter en afgørelse, hvor der står hvilken bil og særlig indretning, du er bevilget, samt prisen på bil og særlig indretning.
Der står også begrundelse for bevillingen, og hvilke ting der er lagt vægt på.

Sammen med afgørelsen modtager du et bilag, hvor det fremgår, hvordan slutsedlen skal udfyldes

5. Bilafprøvning

Hvis Bilteamet vurderer, at du er berettiget til støtte, skal der laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Din bilsagsbehandler kontakter dig for at lave aftalen.

Ved en bilafprøvning skal vi finde frem til den billigste egnede bil til dig, og hvilken særlig indretning der er nødvendig for, at bilen er egnet til dig.

Hvis du har hjælpemidler, som skal med i bilen, skal de medbringes til bilafprøvningen.

Efter bilafprøvningen modtager Bilteamet et tilbud på billigste egnede bil og særlig indretning.

Du modtager herefter en afgørelse, hvor der står hvilken bil og særlig indretning, du er bevilget, samt prisen på bil og særlig indretning.
Der står også begrundelse for bevillingen, og hvilke ting der er lagt vægt på.

Sammen med afgørelsen modtager du et bilag, hvor det fremgår, hvordan slutsedlen skal udfyldes

6. Køb af bil

Du skal selv stå for bilkøbet, og du skal medbringe afgørelsen og bilag vedrørende slutsedlens udformning til den bilforhandler, hvor du ønsker at købe bil.

Du må først købe en bil og underskrive en slutseddel, når du har modtaget en afgørelse fra Bilteamet.

Når du har underskrevet en slutseddel hos en forhandler, skal slutsedlen sendes til Bilteamet.

Hvad gør du, hvis du vil købe en anden bil?

Hvis du ønsker at købe en anden bil end den bevilgede, skal Bilteamet godkende, at bilen er egnet til dig.

Du skal kontakte Bilteamet, inden du køber en anden bil og underskriver en slutseddel.

Du skal selv betale merprisen mellem den bevilgede bil og den bil, du vælger at købe.

 

6. Køb af bil

Du skal selv stå for bilkøbet, og du skal medbringe afgørelsen og bilag vedrørende slutsedlens udformning til den bilforhandler, hvor du ønsker at købe bil.

Du må først købe en bil og underskrive en slutseddel, når du har modtaget en afgørelse fra Bilteamet.

Når du har underskrevet en slutseddel hos en forhandler, skal slutsedlen sendes til Bilteamet.

Hvad gør du, hvis du vil købe en anden bil?

Hvis du ønsker at købe en anden bil end den bevilgede, skal Bilteamet godkende, at bilen er egnet til dig.

Du skal kontakte Bilteamet, inden du køber en anden bil og underskriver en slutseddel.

Du skal selv betale merprisen mellem den bevilgede bil og den bil, du vælger at købe.

 

7. Tilbagebetaling af lånet

Støtte til handicapbil gives som et rentefrit lån på max. 213.000 kr. (2024-sats), hvoraf halvdelen af lånet skal betales tilbage over 8 år.

Hvis din indtægt er højere end 253.000 kr. (2024-sats) om året, skal du betale mere end halvdelen af lånet tilbage.

Hvis det vurderes, at der er behov for et højere lån end 213.000 kr., fås den del, der ligger over 213.000 kr., som en udvidet støtte, der ikke skal betales tilbage.

Du skal tilbagebetale lånet over 8 år i månedlige afdrag og lånet er rentefrit.

Hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold i løbet af 8 års perioden, medfører det ikke ændring i beregningen af lånet.

Du vil modtage en opkrævning fra Furesø Kommune. Du kan efterfølgende tilmelde betalingen til betalingsservice, så du er sikker på, at betalingen sker automatisk hver måned.

Du er forpligtet til at overholde betalingerne.
Hvis du ikke betaler af på lånet, kan det medføre frakendelse af bilen, og hele lånet skal betales tilbage, både den afdragsfrie støtte og den afdragspligtige del.

7. Tilbagebetaling af lånet

Støtte til handicapbil gives som et rentefrit lån på max. 213.000 kr. (2024-sats), hvoraf halvdelen af lånet skal betales tilbage over 8 år.

Hvis din indtægt er højere end 253.000 kr. (2024-sats) om året, skal du betale mere end halvdelen af lånet tilbage.

Hvis det vurderes, at der er behov for et højere lån end 213.000 kr., fås den del, der ligger over 213.000 kr., som en udvidet støtte, der ikke skal betales tilbage.

Du skal tilbagebetale lånet over 8 år i månedlige afdrag og lånet er rentefrit.

Hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold i løbet af 8 års perioden, medfører det ikke ændring i beregningen af lånet.

Du vil modtage en opkrævning fra Furesø Kommune. Du kan efterfølgende tilmelde betalingen til betalingsservice, så du er sikker på, at betalingen sker automatisk hver måned.

Du er forpligtet til at overholde betalingerne.
Hvis du ikke betaler af på lånet, kan det medføre frakendelse af bilen, og hele lånet skal betales tilbage, både den afdragsfrie støtte og den afdragspligtige del.

Parkeringskort og anden transport

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskort er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til Danske Handicaporganisationer, som vurderer sagen og sender klagen videre til Rigspolitichefen. 

EU-parkeringskort for personer med handicap

Inden du rejser til andre lande i Europa, skal du undersøge reglerne for parkering.

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål, se pris og kan søge om kortet. Kortet er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storebælt Handicap.

Oven i den BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere rabat.

 • Du skal først have en almindelig BroBizz-aftale.
 • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

Se priser og søg hos Storebælt og Danske Handicaporganisationer:

Storebælt Handicap

Danske Handicaporganisationer om Storebælt Handicap

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

 • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
 • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Praksisnyt fra DUKH om gangdistance

Hvis du er bevægelseshæmmet, synshandicappet, har fødevareallergi eller andet kan du også rejse med fly. Du skal forberede rejsen i lidt bedre tid og give fly- eller rejseselskabet og lufthavnen besked om dine behov.

Trafikstyrelsen oplyser om:

 • rejseplanlægning
 • at komme rundt i lufthavnen
 • at komme ombord i flyet
 • om ankomsten
 • om dine rettigheder samt
 • om reglerne for erstatning af dine hjælpemidler, hvis de bliver beskadiget.

Kvalitetskrav og rettigheder for flypassagerer med reduceret mobilitet

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Relevante links

Kontakt

Handicapbil

Stiager 2
3500 Værløse
Handicapbil@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback