Behov for en særlig indsats i skolen

Når der er behov for særlige indsatser i forhold til et enkelt barn eller en klasse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Er du bekymret for dit barns trivsel eller udvikling i dagpleje, dagtilbud eller skole?

Tidlig opsporing og tidlig indsats

Børn udvikler sig hver dag i de sammenhænge, de deltager i. Forskning viser, at når børn har behov for ekstra opmærksomhed eller støtte for at trives,…