Behov for en særlig indsats i skolen

Når der er behov for særlige indsatser i forhold til et enkelt barn eller en klasse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Er du bekymret for dit barns trivsel eller udvikling i dagpleje, dagtilbud eller skole?

Tidlig opsporing og tidlig indsats

Børn udvikler sig hver dag i de sammenhænge, de deltager i. Forskning viser, at når børn har behov for ekstra opmærksomhed eller støtte for at trives,…

Ungerådgivning

Ungerådgivningen er et gratis og anonymt tilbud til unge i alderen 13 til 25 år samt forældre, lærere, pædagoger og andre som er i kontakt med unge i…

Børn og unge i sorg og krise

Voldsomme oplevelser, fx dødsfald, ulykker, skilsmisse og lignende kan ryste vores børn og unges opfattelse af, hvordan ting plejer at være, og de kan…

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000