Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge Takster og tilskud i dagtilbud og FFO Takster og tilskud 2024

Takster og tilskud 2024

Her kan du finde information om takster, fripladstilskud og betalingsregler for dag- og fritidstilbud.

 Takster 2024

Kr. pr. måned
Dagpleje 3544,00
Vuggestue (inkl. frokost som udgør 794 kr.) 4257,00
Børnehave 2106,00
Frokost i børnehave                                                                                                                                                                                      847,00
Børnehaven Lille Bjørn (reduceret åbningstid) 1773,00
FFO 1 (0.-3. klasse) 1916,00
FFO 2 (4.-6. klasse) 753,00
FFO 3 (7.-9. klasse) 358,00
Gebyr ved for sen betaling 250,00

 

Betalingsregler for dag- og fritidstilbud

Betaling for dagtilbud og FFO sker forud. Den sidste rettidige betalingsdag fremgår af giroopkrævningskortet og er normalt omkring den 1. i måneden. Hvis girokort ikke modtages, bedes du straks kontakte Team Betaling (teambetaling@furesoe.dk). Ønsker du at betale via PBS, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Ved manglende indbetaling udsender Team Betaling rykkere med gebyr à 250,00 kr. Der udsendes max. to rykkere. Er der fortsat ikke betalt efter rykker nr. to, sendes gælden til inddrivelse hos SKAT. SKAT kan bl.a. foretage 100% modregning i børne- og ungeydelsen og i overskydende skat.

I integrerede dagtilbud betales der børnehavetakst fra den måned hvor barnet fylder tre år.

Frem til den måned dit barn fylder tre år, betales således vuggestuetakst. Barnet har ret til at få bleer og frokost med fra vuggestuen i perioden.

Familier/husstande med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50% af taksten pr. efterfølgende barn.

Ligger husstandens indkomst under en vis grænse, kan I få et ekstra tilskud fra kommunen til betaling af dag- og fritidstilbud.
Økonomisk fripladstilskud kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst ikke overstiger 622.200,00 kr. (gældende fra 1. januar 2024). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 70.089 kr.

Forældrebetalingen reguleres automatisk månedligt hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen. Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du derfor opleve, at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen ændrer sig fra måned til måned.

Én gang om året efterregulerer kommunen dit økonomiske fripladstilskud. Du er stadig forpligtet til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i indkomst, husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold. 

Feriepenge medregnes når de optjenes og ikke når de udbetales.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk. Har du ikke modtaget fripladstilskud i 3 mdr. skal du søge på ny.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Læs mere om

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback