Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Dagtilbud, skole og unge FFO - Furesø skolefritidsordning Plads i FFO

Plads i FFO

Visitation af pladser i fritidsordningerne i Furesø kommune sker med afsæt i forældrenes ansøgning og frie valg mellem de eksisterende fritidsordninger i kommunen.

Opskrivning til, og udmeldelse af FFO skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

Søskende søges så vidt muligt optaget i samme dagtilbud.

Kommunen kan dispensere fra gældende visitationsprincipper, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

Furesø Kommune ordner det administrative, når børn fx skal flytte fra daginstitution til folkeskole. Når der flyttes fra kommunalt tilbud til privat tilbud er det forældrenes opgave selv at melde sig ud af det kommunale tilbud og ind i det private. Sker udmelding fra det kommunale system ikke, står barnet stadig som opskrevet i Furesø Kommunes tilbud, selv om man har fået plads i et privat tilbud, og der skal betales for pladsen.

Ved orlov gælder pasningsgarantien og det tilstræbes at barnet kan vende tilbage til samme institution efter endt orlov.

Særligt for plads i FFO for elever i 4.-6. klasse

 • Lyngholm FFO med afdelingen Regnbuen betragtes som primær fritidsordning til elever på Lyngholmskolen 
 • Fritidsklubben Furesøgård betragtes som primær fritidsordning til elever på Stavnsholtskolen og elever på Marie Kruses Skole 
 • Fritidstilbuddet Idrætten betragtes som primær fritidsordning for elever på Solvangskolen 
 • Søndersø FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Søndersøskolen 
 • Hareskov FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Hareskov Skole 
 • Syvstjernen FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Syvstjerneskolen 
 • Lille Værløse FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Lille Værløse Skole

Elever der ønsker at benytte deres primære fritidsordning har fortrinsret hertil. For elever bosiddende i Furesø Kommune betyder det, at elever fra ”distriktsskolen” altid kan optages i den til skolen hørende primære fritidsordning. Elever, der flytter, kan altid optages i den primære fritidsordning, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

Elever med bopæl i Furesø Kommune der ønsker anden fritidsordning end deres primære kan optages i en anden fritidsordning end deres primære, såfremt der er plads indenfor den vedtagne normering. I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt fritidsordning, gælder følgende kriterier for optagelse:

 1. Søskende til elever i fritidsordningen går forud for andre 
 2. Elever bosiddende i det skoledistrikt, hvor fritidsordningen er primært tilbud
 3. Ældre  går forud for yngre

Hvis der er yderligere plads kan elever bosiddende i andre kommuner optages. Her anvendes ovenstående kriterierne 1 og 3 såfremt alle ikke kan optages.

Principperne for anvisning af pladser i fritidsordninger for elever i 4. – 6. klasse er vedtaget i Børne- og Skoleudvalget den 6. januar 2009.

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback