Skip til hoved indholdet

Grundvandsbeskyttelse

Kontrol med drikkevandet

Du kan være tryg ved dit drikkevand, da vandets kvalitet løbende kontrolleres. Der udtages vandprøver jævnt hen over året. Prøver udtages både på vandværket og på ledningsnettet til forbrugerne. Vandprøverne analyseres for stoffer, som er udvalgt af Miljøstyrelsen.

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet og som i større eller mindre grad bliver fjernet på vandværket. Derudover analyseres for indhold af bakterier og andre miljøfremmede stoffer. I udvalgte boringer analyseres desuden for pesticider.

Et godkendt laboratorium udtager og analyserer alle vandprøver. Resultatet af kvalitetskontrollen indberettes til kommunen, embedslægen og til den offentlige database, Jupiter.

Resultaterne fra kvalitetskontrollen viser, at drikkevandet i Furesø Kommune er af god kvalitet. Analyseresultaterne kommer frem, hvis du søger på vandforsyningsanlæg i Furesø Kommune og klikker på vandværkernes navn.

Hvert 3. eller 4. år tager kommunen på tilsyn hos vandværkerne. Her kigger man på renligheden og vedligeholdelsen af vandværket. Der følges op på beredskabsplanen i tilfælde af uheld, forurening m.v. og kommunen kontrollerer om vandværket lever op til de gældende regler på området.

Et liv i haven uden gift

I Furesø Kommune bor vi ovenpå vores drikkevand, og derfor skal vi være ekstra varsomme. Hvis du bruger sprøjtemidler i haven og på fliserne til bekæmpelse af ukrudt og insekter, kan det føre til sprøjtemidler i vores drikkevand. Det giver derfor god mening at finde ukrudtsjernet frem i stedet og på den måde være med til at passe godt på det fælles drikkevand. 

I Danmark bor vi ovenpå vores drikkevand. Drikkevandet får vi fra vores grundvand, som i de fleste tilfælde er drikkeklart efter at være blevet beluftet og filtreret. Grundvandet synes umiddelbart godt beskyttet under flere meter jord, men det har vist sig, at de sprøjtegifte vi bruger på jorden, ofte trænger gennem jorden og ned i vores drikkevand.

Tænk på dig selv, dine børn, fuglene og de andre nyttige væsener i din have inden du griber giftsprøjten. Den giftige bekæmpelse af mælkebøtter eller bladlus kan også være med til at forurene dit drikkevand.

Se hvad du kan gøre i denne folder: Et liv i haven uden gift.

Initiativet Giftfri Have er startet af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi med det formål at motivere haveejere til at droppe giften i haven.

Det Giftfri Have-fællesskab har rundet 15.500 medlemmer, der dækker alt fra parcelhushaver og kolonihaver til haver på landet og ved sommerhuset. Derudover har flere vandforsyninger, virksomheder og kommuner registreret deres arealer som giftfrie. Tilsammen dækker Giftfri Have et areal på mere end 39 millioner kvadratmeter på danmarkskortet. Det svarer til 6,9 kvadratmeter per dansker.

Furesø Kommune har i mere end 20 år ikke brugt sprøjtegifte til bekæmpelse af uønskede planter og dyr på de kommunale arealer. Kommunen har endvidere som forsøg indført en begrænset græsslåning på visse af kommunens arealer samt visse steder sået blomsterfrø til gavn for den biologiske mangfoldighed og økonomien. Det giver større variation af urter, samtidig med at man forhindrer brændenælder og tidsler mm. i at få overtaget.

Furesø Kommune blev som landets første kommune tilmeldt kampagnen "Giftfri Have" i marts 2019.

 

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback