Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Byggeri og projekter Jord Brug af knust asfalt

Brug af knust asfalt

Der er nogle regler for hvordan og hvor du må benytte knust asfalt.

På private veje

Brugen af nedknust asfalt er reguleret i Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse fra juli 1985. Nye regler er dog på vej og i den mellemliggende periode har Miljøstyrelsen anbefalet nogle retningslinjer til kommunerne til brug ved vurdering af om nedknust asfalt kan anvendes uden konkret tilladelse. Miljøstyrelsen opererer i retningslinjerne med betegnelsen ”egentligt vejanlæg”.

Ved betegnelsen ”egentligt vejanlæg”, forstår Miljøstyrelsen følgende: Asfalterede vejanlæg, pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som parkeringspladser, samt asfalterede stier, der er del af et egentligt vejanlæg, samt at der med dette henvises til vejens fysiske opbygning, og ikke til dens retlige status.

Det betyder, at brugen af nedknust asfalt i vejanlæg, som ikke efterfølgende asfalteres, skal der søges om tilladelse til efter § 19 eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Der er to forhold, som gør sig gældende, når der benyttes knust asfalt:

For at undgå støvgener er det afgørende, at opbrudt gammel asfalt anvendes efter god praksis. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag, efterlever følgende:

  • Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt – i lighed med al anden ubundet belægning – give anledning til støvgener i visse situationer. Derfor skal knust asfalt udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm), som muliggør god komprimering, hvorved forekomsten af frit støv minimeres.
  • Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.

Vær opmærksom på, at arealerne omkring veje, som påføres asfaltprodukter, kan blive forurenede. Det drejer sig specielt om PAH’er og kulbrinter.

Arealer, som er forurenede, er underlagt en række restriktioner. Bl.a. kræver flytning af jord fra forurenede arealer speciel tilladelse fra kommunen.

Der kan være alternativer til en belægning med knust asfalt, fx:

  • Udlægning af bitumen på en afrettet bæredygtig grusvej, afdækket med nedknuste granitskærver.
Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback