Skip til hoved indholdet

Lovbaserede pensionister

Find ud af, hvornår du kan få folkepension, om du har ret til tidlig pension, eller dine muligheder, hvis du vil arbejde efter folkepensionsalderen

Lovbaserede pensioner er de pensioner, som det offentlige står for, fx folke- og førtidspension.

Som hovedregel er du omfattet af en eller flere lovbaserede pensioner, når du er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark.

De lovbaserede pensioner er først og fremmest folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension og ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere. Der findes også en række andre lovbaserede pensioner, som ikke har den samme afgørende betydning for din samlede pension. Nogle af ordningerne er ikke længere aktive, men det kan være, at du har indbetalt til en af ordningerne tidligere.

Langt de fleste lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension ud over de lovbaserede pensioner. Mange vælger også at oprette en individuel pension oveni.

Som borger i Danmark har du som regel ret til folkepension. Det er en del af den danske stats velfærdsydelser. Folkepensionen sikrer, at du har noget at leve af, når du går på pension.

Hvis du opfylder kravet om mange års anciennitet på arbejdsmarkedet, kan du søge om at gå på tidlig pension.

Du kan søge om seniorpension, hvis du er tæt på pensionsalderen, og har en nedsat arbejdsevne i forhold til dit seneste job.

Du kan søge om førtidspension, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke længere kan arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat.

ATP Livslang Pension er en lovbaseret pensionsordning for næsten alle danskere. Ordningen skal sikre, at du får en ekstra pension ved siden af din folkepension.

Fra 1. januar 2020 indbetaler staten et pensionsbidrag på 0,3 procent af en række overførselsindkomster til Obligatorisk Pension. Bidraget indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension og sammenlægges med et eventuelt ATP-bidrag, der indbetales for modtageren af overførselsindkomsten.

Den Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) er en frivillig pensionsordning for førtidspensionister.

Du kan have opsparede feriemidler, hvis du var lønmodtager og arbejdede i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Du har en pension i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) hvis du var lønmodtager og arbejdede i perioden 1977 til 1979.

Du betaler skat af dine lovbaserede pensioner.

Skrevet af Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback