Du kan bestille gratis kørsel til din praktiserende læge og nærmeste speciallæge, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du skal være førtids- eller folkepensionist
  • Du er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler
  • Du skal være medlem af sygesikringsgruppe 1

Bestil kørsel

Er betingelserne opfyldt kan du bestille kørsel hos Borgerservice på tlf.: 7235 4000. Når du bestiller kørslen, skal du oplyse tidspunkt, navn og adresse på den læge der skal køres til.

Kørsel kan bestilles alle hverdage og skal være bestilt kl. 14.00 senest dagen inden lægebesøget.

Bemærk

Kørsel ydes kun til alment praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, som egen læge har henvist til.

Der kan ikke ydes kørsel til:

  • Hospitaler
  • Ambulatorier
  • Hørecentre
  • Tandlæge
  • Fysioterapi
  • Speciallæger, som egen læge IKKE har henvist til
  • Der ydes ikke refusion for egen bestilt taxakørsel.

Flextrafik er for alle

Flextur er en kørselsordning, som kan benyttes af alle. Flextur er et alternativ til busser eller kørsel med taxa. Kørslen foregår fra adresse til adresse, man behøver altså ikke at gå til et stoppested for at blive hentet/afleveret.

Flextursordningen koordineres typisk med andre borgere. Det betyder, at der godt kan være flere med i vognen, og dermed vil man ofte have en lidt længere transporttid. Til gengæld er prisen lavere end ved almindelig taxakørsel.

Bestilling af en flextur skal ske senest 2 timer inden, du vil afsted og tidligst 14 dage før afgang.

Du kan læse mere og bestille en Flextur her

Du kan læse mere om kørselsordninger for handicappede her

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17