Skip til hoved indholdet

Handicapkørsel (flextrafik)

Du kan få handicapkørsel med Movia Flextrafik, hvis du er bevægelseshæmmet eller har et omfattende synshandicap.

Du kan også kontakte Movia på telefon 70 26 27 27

Du skal være opmærksom på at der er forskel på flextur og flexhandicap - læs mere på Movias hjemmeside:

Flextur

Flexhandicap

 

Godt at vide om Flexhandicap

Som borger med handicap kan du blive godkendt til handicapkørsel med Movia Flextrafik, hvis du opfølger disse betingelser: 

  • Du skal være fyldt 18 år og være så bevægelseshæmmet eller svagsynet, at du ikke kan bruge offentlige transportmidler
  • ​Har du et bevægelseshandicap, skal du sidde i kørestol eller bruge fx rollator eller albuestokke 
  • Er du blind eller stærkt svagsynet
  • Hvis du er medlem af Dansk Blindesamfund, opfylder du altid betingelserne. 

Kørselsordningen skal sikre, at du har mulighed for transport til fritidsformål.

Øverst på denne side kan du printe ansøgningsskemaet + udfylde + underskrive og sende til Visitationen i Furesø Kommune. 

Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig et kvitteringsbrev.

Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig.

Afgørelse

Hvis du opfylder kriterierne til handicapkørsel, vil du modtage en bevilling fra os.

Vi sender kopi af bevillingen pr. mail til Movia, som sender brev til dig med et girokort for indbetaling af obligatorisk medlemsgebyr.

Når du er optaget i kørselsordningen, går alt går igennem Movia Flextrafik.
Ved tvivlsspørgsmål angående selve ordningen, skal du kontakte Movia. 

Når Movia har modtaget betalingen, kan du bestille kørsel. 

Du må gerne tage højst 2 ledsagere med pr. tur mod betaling - læs mere om dette på Movias hjemmeside.

Hvis du har en ledsageordning, kan du få 1 ledsager gratis med.

Du må gerne tage din hund med, hvis det er fører- eller servicehund.

Små hunde og andre dyr i skal transporteres i taske eller kurv. Du kan maksimalt medbringe 1.

Husk at oplyse om hvad du medbringer, når du bestiller turen.

Ja, du må gerne tage dine hjælpemidler med.

Dog højst 2 hjælpemidler. 

En bevilling giver dig ret til 104 ture pr. år, det vil sige ca. en tur ud og hjem pr. uge.

Hvis du har brugt dine 104 ture og har behov for flere, kan du hvert år søge om 20 ekstra ture. 

Find ansøgningsskema tillæg til flexhandicap på Movias hjemmeside (i den røde kasse). 

Din bevilling til flexhandicapkørsel vil følge med dig, hvis du flytter til en anden kommune.

Du skal huske at meddele flytningen til Movia og kommunen.

 

Lov om trafikselskaber, paragraf 11, beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af handicapkørsel.

”Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign.

Stk. 2. Individuel handicapkørsel skal

  1. som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og
  2. foregå i et egnet køretøj.

Stk. 3. Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen.

Stk. 4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet.

Stk. 5. Trafikselskaberne skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel.”

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback