Handicapkørsel
 • Flexhandicap

  Flexhandicap er et tilbud til borgere, der er svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede. Ved svært bevægelseshæmmet forstås, at man er så dårligt gående, at der er bevilget et ”ganghjælpemiddel” fra kommunen, f.eks. rollator, kørestol eller lignende.

  Kørslen er blandt andet beregnet til besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter, men kan også anvendes til behandling hos egen læge, fysioterapeut eller lignende.

  Egenbetaling for en tur beregnes ud fra den kortest mulige rute. For nærmere oplysning om priser se på Trafikselskabet Movias hjemmeside.

  Du kan søge om Flexhandicap ved at downloade ansøgningsskema via Trafikselskabet Movia hjemmeside. Det udfyldte skema skal sendes til Visitationen, Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse eller nedenstående mail.

  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Visitationen (se kontaktboks nederst).

 • Kørsel til og fra aktivitetscenter på Lillevang

  Borgere, der er visiteret til aktivitetscenter, og som ikke selv kan benytte offentligt transportmiddel, kan søge om kørsel. Egenbetaling er 491 kr. om måneden.

  Du kan få flere oplysninger ved at kontakte aktivitetscentret Lillevang på tlf. 7235 6404

 • Kørsel til Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården

  Brugerne af Skovgården kan visiteres til kommunens kørselsordning, hvis brugeren ikke har mulighed for at transportere sig grundet fysisk eller psykisk årsag. Der er en månedsvis egenbetaling på 498 kr.

  Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Skovgårdens Aktivitetsværksted på tlf. 7235 5807.

 • Kørsel til borgere, der er i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud

  Borgere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse eller til et aktivitets- og samværstilbud, og som ikke selv kan benytte offentligt transportmiddel, kan søge om kørsel.

  Du kan få flere oplysninger i Voksenhandicap på tlf.: 7235 4000 eller pr. mail Handicap@furesoe.dk.

   

 • Kørsel i forbindelse med kompenserende specialundervisning

  Borgere, der er visiteret til kompenserende specialundervisning, og som ikke selv kan benytte offentligt transportmiddel, kan søge om kørsel.

  Du kan få flere oplysninger i Voksenhandicap på tlf.: 7235 4000 eller pr. mail Voksen og Handicap@furesoe.dk.

   

 • Kørsel i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  Borgere, der er visiteret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og som ikke selv kan benytte offentligt transportmiddel, kan søge om kørsel.

  Du kan få flere oplysninger i Voksenhandicap på tlf.: 7235 4000 eller pr. mail Voksen og Handicap@furesoe.dk.

 • Kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler

  Borgere, der er bevilget et hjælpemiddel, og som ikke selv kan transportere sig til leverandør, når der er behov for afprøvning på hjælpemiddelcentret eller f.eks. ved håndsyet fodtøj.

  Du kan få flere oplysninger og søge om kørsel ved at kontakte visitationen på tlf.: 7235 5630 eller mail visitationen@furesoe.dk 

  Ved afprøvning af kropsbårne hjælpemidler kan du kontakte kropsbårne hjælpemidler på tlf.: 7235 5630 eller mail hjaelpemidler.krop@furesoe.dk

 • Individuel kørsel af borgere til f.eks. døgnaflastningsophold.

  Borgere, der er visiteret til f.eks. døgnaflastningsophold, og som ikke selv kan benytte offentligt transportmiddel, kan søge om kørsel.

  Du kan få flere oplysninger i Voksenhandicap på tlf.: 7235 4000 eller pr. mail Voksen og Handicap@furesoe.dk.
   

  Kørsel i forbindelse med ophold i midlertidig bolig

  Borgere, der er visiteret til midlertidig ophold (genoptræningsophold, aflastningsophold mm), skal selv sørge for kørsel til og fra det midlertidige ophold.

 • Kørsel i forbindelse med flytning til plejebolig

  Borgere, der skal flytte i plejebolig, skal selv sørge for transporten.

Handicapkørsel

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17