Skip til hoved indholdet

Pas

Du bestiller og betaler dit pas digitalt, og samtidig bestiller du en tid i Borgerservice, hvor du underskriver og viser gyldig legitimation.

For at Borgerservice kan hjælpe flest og hurtigst muligt, vil vi bede dig om at forberede så meget som muligt hjemmefra. Ved tidsbestillingen indtaster du dine oplysninger samt betaler på forhånd.

På den måde minimerer vi tiden i Borgerservice.


Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Et midlertidigt pas er gebyrfrit, hvis du samtidig bestiller et almindeligt pas.

Du kan læse mere om midlertidigt pas længere nede på siden.

 • Børn 0-11 år: 150 kr.
 • Børn 12-17 år: 179 kr.*
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 891 kr.*
 • Personer i folkepensionsalderen: 379 kr.*
  Ved fornyelse af dit pas, skal du altid medbringe det gamle pas

Uden det gamle pas, fordobles prisen

Hvis det gamle pas ikke medbringes, eller hvis det er ødelagt/i dårlig stand, fordobles prisen til:

 • Børn 0-11år : 300 kr.
 • Børn 12-17 år: 358 kr.*
 • Personer 18 år – folkepensionsalderen: 1782 kr.*
 • Personer i folkepensionsalderen: 758 kr.*

*Bemærk, at priserne er inklusive de 29 kr. for fingeraftryk.

Priserne er uden foto. Det er muligt at få taget et foto i Borgerservice til 150 kr. Vær opmærksom på, at det hos Borgerservice ikke er muligt at få pasfotoet med hjem.

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas):

Et midlertidigt pas er gebyrfrit, hvis du samtidig bestiller et almindeligt pas.

Du kan læse mere om midlertidigt pas længere nede på siden.

 • dit sidst udstedte pas eller original dåbsattest, navne-/fødselsattest (hvis du har mistet dit pas eller ikke har haft pas tidligere)
 • dokumentation af personnummer fx sundhedskort
 • navneattest (hvis du har ændret navn)
 • en underskrevet samtykkeerklæring ved pas til børn (ved fælles forældremyndighed). Samtykkeerklæringen udfylder du automatisk, når du bestiller og booker en tid på ovenstående links.
 • begge forældre kan også give deres samtykke digitalt på www.givsamtykke.dk
 • pasfoto - Du kan vælge at få taget et foto i forbindelse med ekspeditionen i Borgerservice. Prisen for et foto er 140 kr. Vær opmærksom på, at det hos Borgerservice ikke er muligt at få pasfotoet med hjem.

Er du ny dansk statsborger?

Har du fået dansk statsborgerskab, og du skal have dit første danske pas, skal du også medbringe

 • statsborgerretsbeviset (som du har fået fra Udlændinge og Integrationsministeriet)
 • et gyldigt billede ID fx kørekort eller udenlandsk pas
 • sundhedskort

Du skal hente dit bestilte pas i kommunen.
Oftest vil passet være bestilt til udlevering i vores dokumentboks i Værløse eller Farum. Du vil modtage en sms, når passet er klar til afhentning.

For at få udleveret dit nye pas fra dokumentboksen, skal du medbringe følgende:

 • Dit eksisterende gamle pas og sms-koden
 • Hvis du allerede har afleveret dit pas eller du af andre årsager ikke har et gammelt pas, skal du i stedet medbringe MitID og sms-koden. Du skal ikke bestille tid eller stå i kø, hvis du afhenter passet i dokumentboksen.
 • Pas til børn under 18 år kan forældre afhente i dokumentboksen ved brug af deres MitID

Er du oprettes, som låner på Furesø Bibliotekerne, kan du hente pas i hele den selvbetjente åbningstid for biblioteket i vores dokumentboks.

Opret dig som låner på Furesø Bibliotekerne

Afhentning af pas i Dokumentboksen i Værløse

VÆRLØSE IKKE oprettet som låner til Furesø Bibliotekerne

Oprettet som låner til Furesø Bibliotekerne -
Selvbetjent åbningstid

Mandag 10-18 8-20
Tirsdag 7:30-14 8-20
Onsdag Lukket 8-20
Torsdag 12-18 8-20
Fredag 7:30-14 8-18
Lørdag Lukket

9-16

Søndag Lukket

9-16

Afhentning af pas i Dokumentboksen i Farum

FARUM IKKE oprettet som låner til Furesø Bibliotekerne

Oprettet som låner til Furesø Bibliotekerne -
Selvbetjent åbningstid

Mandag 10-18 8-20
Tirsdag 10-18 8-20
Onsdag 10-18 8-20
Torsdag 10-13 8-20
Fredag 10-16 8-18
Lørdag 10-14 9-16
Søndag Lukket 9-16

 

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der 3 muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.
Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas – fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse – dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • du har mistet dit pas
 • du ikke har et pas
 • du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående)
 • dit pas er udløbet for mere end 3 måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas. Bemærk, at du skal betale dobbelt pris for det midlertidige pas, hvis dit pas er bortkommet, eller du ikke kan nå at hente det, før du skal rejse. Selvom du finder passet senere, kan du ikke få refunderet pengene.

Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse – og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Du kan finde en oversigt over andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11 til 15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager cirka 5 hverdage.

Skrevet af Rigspolitiet

 • Pas til personer, der er fyldt 18 år, er gyldige i 10 år.
 • Pas til børn og unge mellem 2 og 18 år er gyldige i 5 år.
 • Pas til børn, der endnu ikke er fyldt 2 år, er gyldige i 2 år.

Skrevet af Rigspolitiet

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke

Hvis dit barn under 18 år skal have et pas, skal den, der har forældremyndigheden over det barn, som søger om nyt pas, give samtykke, før passet udstedes. Begge forældre skal give samtykke, hvis begge forældre har del i forældremyndigheden. Du giver samtykke ved at underskrive ansøgningen. 

Vær opmærksom på, at du sender pasansøgningen/samtykkeerklæringen til den kommune, hvis borgerservice du møder op i. Når du ansøger om pas til dit barn, skal barnet være til stede.

Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne, hvad angår fx kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Unavngivne børn

Hvis dit barn ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at enkelte lande som fx England og USA ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer.

Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade eller konsulat i Danmark.

Danske børn født i udlandet skal have dansk pas

Hvis du er dansker og er blevet forælder, mens du opholder dig i udlandet, skal dit barn have et dansk pas på lige fod med alle andre, for at rejse – uanset hvor der rejses til. Søg om dansk pas på den danske repræsentation/ambassade i landet på samme måde som der søges om pas i Danmark hos borgerservice.

Hvis dit barn rejser uden dig

Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne for børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.

Skrevet af Rigspolitiet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Skrevet af Rigspolitiet

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du melde det mistet til kommunen, som herefter opdaterer passet som mistet, hvorefter det ikke længere er gyldigt. I tilfælde, hvor passet er mistet i forbindelse med en strafbar handling (fx tyveri), skal passet meldes mistet hos politiet. Du kan herefter ved henvendelse til kommunen ansøge om nyt pas, som du selv skal betale.

I tilfælde, hvor du ikke kan fremvise et gyldigt eller udløbet pas ved ansøgning, eller fremviser passet i ødelagt stand i forbindelse med ansøgning om fornyelse af pas eller udstedelse af nyt pas i gyldighedsperioden, fordobles prisen (2024) for udstedelse af pas til:

 • Børn 0-11 år: 300 kr.
 • Børn 12-17 år: 362 kr.
 • Personer 18 år - folkepensionsalderen: 1.786 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 762 kr.

Du skal være opmærksom på, at det kun er det senest udløbne pas, der kan bruges, hvis du fremviser et udløbet pas, når du ansøger om nyt pas. Læs mere under "Sådan ansøger du om eller fornyer et pas". 

Hvis du først senere i livet har erhvervet dansk indfødsret og dermed skal ansøge om dansk pas for første gang, skal du medbringe dokumentation for din danske indfødsret, fx i form af statsborgerretsbevis eller lignende. 

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det på den lokale politistation og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med 2 pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Skrevet af Rigspolitiet

Du kan søge om et ekstra pas, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, og:

 • dit pas er indleveret til visering

eller

 • dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du har planer om at rejse til.

Du skal dokumentere, at det er nødvendigt med et ekstra pas. Medbring en erklæring fra din arbejdsgiver, og søg om det ekstra pas i kommunen. Prisen er den samme, som for almindeligt pas.

Erklæring/dokumentation fra arbejdsgiver skal indeholde følgende: At passet skal bruges i forbindelse med arbejdet og være påført pasansøgerens navn samt CPR-nummer. Erklæring/dokumentation skal være stemplet af arbejdsgiveren.

Normalt kan du ikke få ekstra pas til turist- og ferierejser.

Gyldighed for ekstra pas

Et ekstra pas må kun udstedes for rejsens varighed, dog maksimalt 2 år. Du skal aflevere dit ekstra pas tilbage til kommunen efter brug.

Skrevet af Rigspolitiet

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.

Skrevet af Rigspolitiet

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback