Skip til hoved indholdet

Betalingsregler for dag- og fritidstilbud

Her kan du finde information om betalingsregler for dag- og fritidstilbud.

Betalingsregler

Familier/husstande med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.  

Betalingen sker forud. Den sidste rettidige betalingsdag fremgår af giroopkrævningskortet, og er normalt omkring den 1. i måneden. Hvis girokort ikke modtages, bedes du straks kontakte Team Betaling (teambetaling@furesoe.dk). Ønsker du at betale via PBS, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

 

Ved manglende indbetaling udsender Team Betaling rykkere à 250,00 kr. Der udsendes max. 2 rykkere. Er der fortsat ikke betalt efter rykker 2, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. SKAT kan bl.a. foretage 100 % modregning i børne- og ungeydelsen samt overskydende skat.

Hvis dit barn benytter dag- eller fritidstilbud i anden kommune end bopælskommunen, skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen opkræves af bopælskommunen.

Fraflytter I bopælskommunen hvori der benyttes dag- eller fritidstilbud, skal I være opmærksomme på at forældrebetalingen kan ændres.

Du kan kontakte din nye bopælskommune for mere information om forældrebetaling, ansøgning, økonomisk fripladstilskud mm. Læs eventuelt også mere om reglerne for dag- og fritidstilbud over kommunegrænser på UVM.dk.

I integrerede institutioner betales der børnehavetakst fra den måned hvor barnet fylder 3 år.

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback