Skip til hoved indholdet

Ikke digitale borgere

Nyttig information til dig, som ikke er digital, eller til pårørende til ikke-digitale borger.

Hvis du ikke har et MitID og dermed ikke er digital, har du eller dine pårørende andre muligheder.

Du kan fx læse mere om, hvordan du i stedet for kan få tilsendt din post som almindelig papir-post, eller hvordan du kan give en pårørende læseadgang til din digitale post. 

Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til for eksempel, at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk.

Du kan både som borger eller pårørende anmode om digital fuldmagt via borger.dk - det kræver MitID.

Du har også mulighed for at gøre det, ved at møde op i Borgerservice. Husk at dette kræver tidsbestilling på telefon 7235 4000.

En læseadgang gør det muligt for andre, for eksempel et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digital Post fra offentlige myndigheder.

Læseadgang kan være en god løsning for både dig og dine pårørende.

Dog er det vigtigt at huske, at det fortsat er dit ansvar at læse din Digital Post.

Har du brug for at få tilsendt et ansøgningsskema i fysisk form, kan du ringe til Borgerservice på 7235 4000 (vent for personlig betjening).

Kan du ikke modtage din post fra det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage posten som almindelig papirpost.

Hvis du som borger ønsker at blive fritaget for digital post skal du møde fysisk op i Borgerservice. Husk at dette kræver tidsbestilling på telefon 7235 4000. Samtidig skal du medbringe ID, for eksempel sundhedskort.

Kan du ikke selv møde fysisk i Borgerservice, kan du give en pårørende fuldmagt om at ansøge på dine vegne. Dette kræver en særlig blanket, som både skal udfyldes af dig, der ønsker at blive fritaget, samt fuldmagtshaver (en pårørende).

Ring til Borgerservice på 7235 4000, hvis du ønsker at få et ansøgningsskema til fritagelse for Digital Post tilsendt.

Husk, at det kræver tidsbestilling, når du møder op i Borgerservice med ansøgningsskemaet. Du kan bestille tid på 7235 4000

Hvis du som borger ikke er digital, tilbyder de fleste banker, at du kan give en anden person dispositionsfuldmagt til din konto. Herved giver du personen fuldstændig den samme råderet, som du selv har. Det vil sige, at personen kan se alle ind- og udbetalinger og kan hæve på kontoen.

Dispositionsfuldmagt gives gennem banken.

Hvordan du bliver fritaget fra digital selvbetjening afhænger af, om du er fritaget for Digital Post eller ej.

Hvis du er fritaget for Digital Post
Er det frivillig for dig, om du vil benytte offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Hvis du ikke ønsker at benytte en digital selvbetjeningsløsning, skal du blot fortælle en person i myndigheden, at du er fritaget for Digital Post, og så skal myndigheden stille et alternativ til rådighed for dig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fritagelsen ikke kan gå på tværs af myndigheder. Du skal derfor selv huske at bede om fritagelse, når du er i kontakt med en myndighed.

Reglerne om, at det er frivilligt, gælder på alle områder, hvor der eksisterer et alternativ til digital selvbetjening – dog ikke domstolenes sagsportaler.

Hvis du ikke er fritaget fra Digital Post
Du kan blive undtaget fra digital selvbetjening, hvis du ikke kan bruge det, også selvom du modtager Digital Post. Det er den medarbejder, som møder dig på Borgerservice eller anden myndighed, der skal vurdere, om du kan blive undtaget eller ej.

Det er op til den enkelte myndighed at bestemme hvilke alternative ansøgningsmuligheder, de giver dig. Det kan fx være en papirblanket, du skal udfylde, eller en mundtlig ansøgning, hvor medarbejderen på Borgerservice taster dine oplysninger ind.

Der er ikke noget krav om, at du skal møde op på Borgerservice for at blive undtaget fra digital selvbetjening. Du kan fx nøjes med at ringe til din lokale Borgerservice.

Du bliver ikke undtaget fra al digital selvbetjening på én gang. Undtagelsen sker først, når det er aktuelt. Det vil sige, du først kan blive undtaget, når du skal bruge den aktuelle selvbetjeningsløsning. Det kan fx være fordi, du skal søge om boligstøtte eller flytte adresse. Din undtagelse gælder således kun for den aktuelle ansøgning.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du ikke længere kan varetage dine forhold på de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det kan ske, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

Du skal være opmærksom på at fuldmagten skal tinglyses.

Når du som fuldmagtsgiver møder op ved notaren og bekræfter fremtidsfuldmagten, skal du betale en retsafgift.

Når du som fremtidsfuldmægtig anmoder om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft, skal der betales et gebyr til Familieretshuset.

Læs mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside eller via borger.dk.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback