Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Ægteskab og parforhold Vielse

Vielse

I kan blive viet borgerligt enten på rådhuset eller udendørs et sted, der betyder meget for jer, eller ved en kirkelig vielse

Ønsker I at blive gift, starter I med at udfylde en ægteskabserklæring. Det gælder uanset om vielsen skal foregå på rådhuset eller i kirke.

I ansøger om ægteskab/udfylder ægteskabserklæringen digitalt med jeres MitID. Start ansøgningen længere nede på siden under punktet "Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring".

Ønsker I at blive gift på Furesø Rådhus, kan I på forsiden af ægteskabserklæringen skrive den dato og tid, I ønsker at blive viet. Så prøver vi at efterkomme jeres ønske. Vielsesdato kan tidligst være tre uger efter, ægteskabserklæringen er godkendt.

En borgerlig vielse foregår på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.

Vielsen skal overværes af to vidner samt eventuelle gæster. Der kan maksimalt være 24 personer i Bryllupssalen.

I kan selv vælge at medbringe 2 vidner, eller vi kan sørge for det, dog ikke på lørdage.

Ceremonien varer mellem 1/2 og 3/4 time.

I kan blive viet

 • mandag - onsdag mellem kl. 9-14
 • torsdag mellem kl. 10-17
 • fredag kl. 9-12
 • lørdage mellem kl. 10-12.

Vielser foretages ikke

 • søn- og helligdage
 • fredag/lørdag efter Kristi Himmelfartsdag
 • lørdage i efterårsferien
 • mellem jul og nytår
 • påskelørdag
 • 1. maj
 • grundlovsdag
 • i juli måned

Ønsker I at blive gift udendørs i Furesø Kommune, skal I på forsiden af ægteskabserklæringen skrive dato, tid og informationen om udendørsarealet i Furesø Kommune, hvor I ønsker at blive viet. Så prøver vi at efterkomme jeres ønske. I finder ægteskabserklæringen længere nede på siden under punktet "Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring". Vielsesdato kan tidligst være tre uger efter, ægteskabserklæringen er godkendt.

Vielsen skal overværes af to vidner samt eventuelle gæster. I skal selv sørge for at have to vidner med.

Furesø Kommune sørger ikke for borde og stole samt drikkelse til at skåle med efter vielsen. Ceremonien varer ca. 1/2 time.
Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

Vielser foretages ikke på søn- og helligdage, fredag/lørdag efter Kristi Himmelfartsdag.

Ønsker I at blive gift og én af jer er fra et Nordisk land eller et EU-land, som ikke har dansk CPR-nummer, skal I udfylde en ægteskabserklæring i Borgerservice.
Vær opmærksom på at følgende dokumenter skal medbringes:

 • Billede legitimation, f.eks. pas
 • Dokumentation for skilsmisse, hvis pågældende tidligere har været gift (dokumentation skal være på engelsk og med gyldigt myndighedsstempel)

Bestil en tid i Borgerservice

Ikke-nordisk eller ikke-EU statsborger

Ønsker I at blive gift og én af jer er ikke-nordisk eller et ikke-EU statsborger, som har tidsubegrænset opholdstilladelse, skal I starte ansøgningen længere nede på siden under punktet "Sådan bliver I gift - udfyld en ægteskabserklæring"

Hvis vedkommende ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse, skal I ansøge i Familieretshuset.

Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

 • ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Kommunen behandler sagen, når begge parter:

 • er danske eller nordiske statsborgere
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Nationale ægteskaber

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice. Husk at bestille tid.

Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen. 
Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

Internationale ægteskaber

I skal søge hos Familieretshuset, hvis en af jer

 • ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

Hvem kan gifte sig med hinanden?

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
 • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de 2 ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en 3. kirke.

Der skal være mindst 2 vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

Alt efter hvordan I blev viet skal I bestille den hos vielsesmyndigheden.

 • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
 • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken'.
 • Vielse hos en 3. myndighed: Kontakt denne.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for danske par

Danske borgere, nordiske borgere og borgere med tidsubegrænset ophold skal søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring (se ovenfor).

 • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
 • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, får I en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for internationale par

I skal søge hos Familieretshuset, hvis den ene eller begge er udenlandske borgere udenfor Norden eller ikke har tidsubegrænset ophold.

Vielse i udlandet
 • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
 • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
Navneændring på bryllupsdagen
 • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. I skal gøre det digitalt og det er en særskilt selvbetjening.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Familieretshuset

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse
Furesoe@furesoe.dk

Ring til os

Telefontider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback