Skip til hoved indholdet

Strømafbrydelser

Hvad sker der, hvis vi som følge af energisituationen får strømafbrydelse, og hvordan skal du forholde dig?

Hvis Danmark kommer i en situation, hvor der mangler strøm, kan de enkelte distributionsselskaber i sidste ende være nødsaget til at lukke for strømmen i kortere perioder. I en sådan situation vil der være tale om et kontrolleret afbrud, fx et par timer ad gangen i udvalgte områder.

Denne type strømafbrydelser er en meget ekstraordinære og usædvanlige. Energistyrelsen vurderer, at risikoen er forhøjet – men de forventer ikke strømafbrydelser denne vinter som følge af energimangel.

Sådan varsles en strømafbrydelse

Du kan altid holde dig orienteret på kriseinformation.dk

Ved øget risiko for strømafbrydelse

Bliver der øget risiko for en strømafbrydelse, vil Energisektoren indkalde til pressemøde 24 timer forinden (som vi kender det fra under corona).

Her vil Energinet, Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet orientere om behovet for at spare særligt på energien, samt gå nærmere ind på, hvilke områder strømafbrydelsen kan forventes at ​ramme. OBS: Det bliver formentlig på et meget overordnet niveau.

Hvis det lykkes at spare så meget på energien over de næste 24 timer, at der ikke længere er brug for strømafbrydelse, vil Energisektoren orientere om det på et nyt pressemøde.

Ved en strømafbrydelse

Det er ikke sikkert, at borgerne i de berørte områder, når at blive orienteret. Du kan dog gøre dit ved at tilmelde dig sms-service fra Radius, som driver elnettet i Furesø. Du kan forvente at strømmen er tilbage igen efter cirka 2 timer.

Radius er elnetselskabet i Furesø

Radius driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, i Nordsjælland og i dele af Midtsjælland.

Få en sms, hvis strømmen går

Du kan tilmelde dig Radius' SMS-service – dog kan de ikke garantere, at du får besked før en strømafbrydelse, da en eventuel afbrydelse kan ske meget kort varsel.

Furesø Kommune har planerne klar

Der er udarbejdet planer for at sikre forsat drift i kommunens kritiske funktioner såsom hjemmepleje, plejecentre, botilbud, rehabiliteringscenter og væresteder, såvel som ikke kritiske funktioner som haller, kulturhuse og svømmehaller, så aktiviteter kan fortsætte på forsvarlig vis.

Herudover har vi koordineret med tele- og forsyningsselskaberne i kommunen for at sikre, at de ligeledes har nødplaner for drift på plads. Det er den samlede vurdering, at konsekvenserne af et brownout vil være begrænsede, og at kritiske funktioner i kommunen forsat vil være i drift.

Dagligdagen i Furesø under en strømafbrydelse

Personalet på plejecentrene og Hjemme- og Sygeplejen arbejder også under en strømafbrydelse og yder som udgangspunkt den aftalte omsorg og pleje til alle.

Hjemme- og Sygeplejen udprinter køre- og medicinlister. Ved en strømafbrydelse kan der forekomme forsinkelser og evt. aflysninger af plejen efter forud prioritering.

Nødkald

Nødkald har indbygget batteri, og virker derfor under strømafbrydelser. I tilfælde af, at mobilnettet ikke virker, vil nødkald dog heller ikke virke. Hjemme- og sygeplejen vil i tilfælde af dette, være opmærksomme på, hvilke borgere der forventes at have særligt behov for tilsyn.

Elektroniske dørlåse

Elektroniske dørlåse har indbygget batteri, og virker derfor under strømafbrydelser. Hjemme- og Sygeplejen kan derfor fortsat komme ind i dit hjem.

De kommunale skoler, sfo, dagpleje og dagtilbud fungerer helt som normalt, og skulle der komme en strømafbrydelse i kommunen, som dermed også rammer disse institutioner, vil personalet naturligvis tage hånd om børnene og er parat til det.

AULA vil være tilgængeligt under en strømafbrydelse.

I tilfælde af strømafbrydelser har de fleste mobilselskaber en beredskabsplan, som sikrer, at udvalgte  mastepositioner fortsat kan levere mobilforbindelser ved hjælp af batterier, der leverer nødstrøm i ca. to timer. 

Vi forventer derfor, at stort set alle kan foretage og besvare opkald under et brownout – især hvis de går udenfor. Opkald til 112 er prioriteret over alt andet i netværket.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at MitID, NemKonto, Nem log-in, Digital Post samt Sundhedskortet vil være tilgængelige i tilfælde af ’brown outs’.

Spar på energien

Det bedste borgere og virksomheder kan gøre for forsyningssikkerheden er at spare på energien. Energistyrelsen igangsatte inden sommerferien en landsdækkende energisparekampagne. Kampagnen skal hjælpe danskerne med at spare på energien – både for pengepungen, forsyningssikkerheden og klimaets skyld.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback