Reglerne kort fortalt

  • Raketter må ikke affyres nærmere end 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Det er de gule områder på kortet.
  • Batterier og andet jordfyrværkeri må ikke affyres nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag, samt halmstakke, brændebunker mv. Det er de orange områder på kortet.
  • Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.
  • 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.
  • I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.
  • Forbuddet gælder hele året, også for professionelle fyrværkere.

Læs mere om sikkerhedsafstande og aldersgrænser for fyrværkeri.

For ejere af stråtækte ejendomme og ejendomme med husdyrhold

Furesø Kommune kommunikerer årligt reglerne til borgerne, men du har også mulighed for at være med til at sprede budskabet om et sikkert nytår for alle:

  • Præsenter jer selv, og vis rundt på ejendommen: Jo mere ansigt og personlighed, du kan sætte på dig og din ejendom – des mere, vil dine naboer være tilbøjelige til at tage ekstra hensyn nytårsaften. Det kan du fx gøre ved at holde et oplæg på den årlige generalforsamling eller ved at invitere dit nabolag på rundvisning på din ejendom.
  • Naboorientering: Har du en stråtækt ejendom, kan du benytte Foreningen Stråtags oplæg til nabo-orientering. Du kan også lave din egen naboorientering, hvor du henviser til denne side (furesoe.dk/fyrvaerkeri) og fortæller om din familie, ejendommens historie og lignende.

Tjek, hvor du må bruge fyrværkeriet

Når fyrværkeriet brager løs fx nytårsaften, er der en risiko for, at stråtækte huse og andre boliger sættes i brand. Derfor er der forbud mod raketter og fyrværkeribatterier i bestemte områder af kommunen. På kortet herunder kan du tjekke din adresse og se, hvor affyringsrampen må stå, inden festen går i gang.

OBS: Kortet virker ikke i Explorer.

Farverne på kortet viser henholdsvis afstanden for afskydning af raketter (gul) og afskydning af batterier og andet jordfyrværkeri (orange).

Er oplysningerne ikke korrekte?

Kortet bygger på data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Er oplysningerne ikke korrekte, skal du derfor opdatere oplysningerne i BBR, så slår det igennem automatisk på kortet.

Vigtig viden om fyrværkeri

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du blandt andet læse om, hvordan du lærer dine børn at bruge fyrværkeri sikkert.

5 fyrværkeriråd, der er værd at huske!

Sikkerhedszoner Fyrværkeri
Særlige Sikkerhedsafstande Sikkerhedsstyrelsen
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000