Jordvarmeanlæg

Jordvarme kan være en klimavenlig og driftsikker måde at opvarme dit hus, hvis du har mulighed for det.

Du kan læse mere om jordvarme på Energistyrelsens hjemmeside Spar Energi.

Ansøgning om jordvarme

Før etablering af jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos kommunen. Du ansøger via Byg og Miljø.

Ved ansøgning om jordvarmeanlæg skal kommunen bl.a. have oplyst afstanden fra det ansøgte jordvarmeanlæg til eventuelle drikkevandsboringer/-brønde.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret. Når vi har modtaget færdigmeldingen, registrerer vi jordvarmeanlægget i BBR.

Varmepumper

En varmepumpe er et klimavenligt valg til individuel varmeforsyning. Teknologien har inden for de seneste år været igennem en rivende udvikling, hvilket har gjort dem til en særdeles attraktiv opvarmningsform.

En varmepumpe fungerer ved at overføre energien fra udeluft, jord eller en anden varmekilde til indeluften. Varmepumper har ofte et betydeligt lavere energiforbrug end alternative opvarmningsformer og kan derfor medføre en besparelse på varmeregningen.

Du kan læse mere om varmepumper på Energistyrelsens website Spar Energi, hvor du også kan få hjælp til valg af varmepumpe. Hvis du vælger at installere en almindelig luft-til-vand eller luft-til-luft varmepumpe, skal du ikke søge kommunen om tilladelse.

Støj

Støj fra varmepumper kan være et problem og er en potentiel årsag til nabostridigheder. Derfor er det enormt vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i forholdene og taler med dine naboer, inden du bestemmer dig for at sætte en varmepumpe op.

Vis hensyn

Hvis du vil etablere en varmepumpe på din ejendom, skal du være opmærksom på, at selv støjsvage varmepumper kan være til gene for dine naboer, især i de kolde måneder hvor de kører ofte og i længere tid ad gangen. Derudover skal du placere pumpen et sted, der ikke er tæt på skel til dine naboer.

Støjgrænser

Varmepumper skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. I tilfælde af klager over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven om nedbringelse af støjen. I så fald vil kommunen fastlægge en støjgrænse ved skel til naboen og i den forbindelse skele til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser gældende i nattetimerne; henholdsvis 35 dB(A) i områder for åben og lav boligbebyggelse og 40 dB(A) for etageboligområder.

Kontrollér inden køb

Inden køb bør du sikre dig, at der er tale om en støjsvag varmepumpe. Dernæst bør du spørge forhandleren om kildestyrken for støjen fra pumpen, og om den kan overholde 35 dB(A) i de relevante afstande til naboerne.

Energistyrelsen har udviklet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af din varmepumpe.

Tilslutningspligt

Vær opmærksom på, at der for din ejendom kan være tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Læs mere her.

BBR

Husk at rette din boligs oplysninger når du skifter varmeform.

Du kan rette dem på kommunens hjemmeside om BBR.