• Rotter

  Når der er konstateret rotter på ejendommen, lægges der gift ud eller opsættes fælder. Hvis rotterne kommer fra brud på kloakken på egen grund, bliver det pålagt ejeren at reparere denne. Er bruddet på det offentlige kloaksystem, er det forsyningsvæsenets ansvar at reparere kloakken.

  Fire tegn på rotter:

  Lugt: Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

  Ekskrementer: Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

  Huller: Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulv. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en tokrone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

  Lyde: Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, mår eller andre dyr.

  Betaling

  Rottebekæmpelse er gratis.
  Du kan anmelde rotterne via selvbetjeningslinket "anmeld rotter" her på siden.

 • Andre skadedyr
  Furesø Kommune udfører kun rottebekæmpelse.

  Har du problemer med andre skadedyr som f.eks. mus, mosegrise, muldvarpe, bier, hvepse, skader, råger, myrer, katte, ræve, husmår m.v., kan du få råd og vejledning hos:

  Vi gør opmærksom på, at nogle af disse er frivillige foreninger eller private virksomheder, som derfor tager betaling for den bistand, de udfører.

Furesø Kommunes Rottehandlingsplan

Furesø Kommune arbejder for en effektiv bekæmpelse af rotter ud fra en handlingsplan. Den indeholder en række mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Du finder handlingsplanen her på siden.

Seneste nyt om skadedyr
Rotte COLOURBOX14045483
Nyhed

Ser du rotter, skal det anmeldes

Er du uheldig at få rotter på din ejendom, eller ser du rotter andre steder, skal du anmelde det til kommunen.

Rotter (2020)

Takst

Beløb

Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,0425 kr.