Skip til hoved indholdet

Skadedyr

Har du rotter på din ejendom, skal du anmelde det til kommunen. Du kan gøre det online.

Gode råd til dig der vil undgå rotter mm.

Når der er konstateret rotter på ejendommen, lægges der gift ud eller opsættes fælder. Hvis rotterne kommer fra brud på kloakken på egen grund, bliver det pålagt ejeren at reparere denne. Er bruddet på det offentlige kloaksystem, er det forsyningsvæsenets ansvar at reparere kloakken

Fire tegn på rotter:

Lugt: Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer: Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller: Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulv. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en tokrone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde: Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, mår eller andre dyr.

Betaling

Rottebekæmpelse er gratis.

Anmeldelse

Du kan anmelde rotterne via selvbetjeningslinket "anmeld rotter" her på siden. 

Ved anmeldelser foretaget inden kl. 10.00 vil rottebekæmperen så vidt muligt telefonisk kontakte anmelder samme dag eller senest den efterfølgende dag alle ugens 7 dage. Telefonnummeret vi ringer fra starter med 7216 XXXX


Rotter har optimale betingelser, hvis 3 grundlæggende behov er dækket. Det er vand, føde og tørre redepladser. For at minimere risikoen for at få rotter på ejendommen, bør disse behov fjernes.


For at undgå besøg af rotter indendørs, er der en del man kan gøre forebyggende som grundejer.

• Sørg for, at alle ydermure, vinduer og døre er hele og intakte. Rotter skal ikke bruge mere end et hul på 2 cm i diameter for at have adgang til din bolig

• Udluftningskanaler på taget og i sokkel skal være forsynet med metalrist

• Hold så vidt muligt døre til udhuse og garager lukkede, når de ikke benyttes

• Beskær træer og buske, så der ca. er en meter frit til tagrenden

For at holde rotter væk fra arealer udendørs kan man:

• Undgå overfodring af dyr, da en bestand af rotter kan trives på overfladen, hvis der er foderrester

• Foder til dyr skal opbevares i tætsluttende beholder

• Undgå rodebunker af byggematerialer og andet, da det giver rotter skjul og tørre redepladser

• Søg råd hos kommunen eller Miljøstyrelsen, inden du opfører dit hønsehus

Rotter ødelægger årligt for et trecifret million beløb i Danmark. Samtidig er rotter bærere af en lang række smitsomme sygdomme, hvoraf nogle er livstruende. Derfor har du pligt til at meddele kommunen det, hvis du ser en rotte, uanset hvor det er.

Bekæmpelse af rotter er gratis.

Furesø Kommune udfører kun rottebekæmpelse.

Har du problemer med andre skadedyr som f.eks. mus, mosegrise, muldvarpe, bier, hvepse, skader, råger, myrer, katte, ræve, husmår m.v., kan du få råd og vejledning hos:

Vi gør opmærksom på, at nogle af disse er frivillige foreninger eller private virksomheder, som derfor tager betaling for den bistand, de udfører.

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
driftsgd@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback