Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig Boliger og botilbud Bofællesskaber

Bofællesskaber

Furesø er en attraktiv grøn bosætningskommune med mange stærke fællesskaber. Herunder bofællesskaber. Men vi har plads til mange flere og inviterer nye bofællesskaber til at komme til Furesø.

Furesø kommune er en attraktiv grøn bosætningskommune tæt på København og omgivet af skove og søer. Kun en tredjedel af kommunen er byområder, resten er grønne arealer eller søer.

Få steder i Danmark er der så rigt et forenings og fælleskabsmiljø. Vi har 330 stærke fællesskaber indenfor sport, kultur og hobby. Og vi har mange gode bofællesskaber, samt andelsboligforeninger med udvidede fællesfaciliteter. I Furesø dyrker vi det nære samvær og tager os af hinanden.

Men Furesø har plads til mange flere nye bofællesskaber - og vil gerne have dem. Etableringen og fremme af kulturen ved bofællesskabs tanken er et prioritetsområde. Kom ud til os for en gennemgang af de mange attraktive muligheder der er for at etablere nye bofællesskaber.

Men hvad er et bofællesskab? En definition på bofællesskaber taget fra Wikipedia:
"Et bofællesskab er et bevidst frembragt minisamfund, der består af fuldt udstyrede private hjem, suppleret med fælles faciliteter. Et bofællesskab er typisk planlagt, ejet og drevet af beboerne."

Et bofællesskab skal have en bærende ide som f.eks. økologi, klima, familie, den tredje alder etc. Det er vigtigt at disse kerneværdier samler gruppen og definerer fællesskabet.

Vi kan udpege egnede steder og hjælpe med den smidige myndighedsbehandling, og vi formidler gerne kontakt til andre etablerede bofællesskaber, der kan dele ud af deres erfaringer for, hvordan det gøres med succes, samt hvilke faldgrupper man skal undgå. Vi har kontakt til de relevante mennesker, virksomheder og rådgivere, der kan hjælpe i processen. Det er en lang proces fra ide til indflytning og ingen grund til ikke at støtte sig til andres erfaringer.

I Furesø kommune har vi en række velfungerende bofællesskaber, samt en række andelsboligforeninger der har fællesfaciliteter og fællesaktiviteter der minder om et bofællesskab. Disse fællesskaber er dog mindre forpligtende end de egentlige bofællesskaber hvor der pr. definition er en forventning og deltagelse i fælleskabsaktiviteter. 

For mere viden om bofællesskaber generelt kan man se på portalen for bofællesskaber eller på Ældresagens portal med rådgivning, beskrivelser samt oplistning af over 200 senior bofællesskaber.

Furesø har arbejdet intens med at etablere bofællesskaber for Seniorer. Se mere på den selvstændige side herom på siden om Seniorbofællesskaber
Det kan også være en god ide at læse på andre bofællesskabers hjemmesider hvor deres erfaringer ofte er beskrevet. På Holdepunktet der er under etablering på et areal på den gamle kaserne i Farum kan man læse alt om økonomi, idegrundlag og vedtægter etc.

Furesø Kommune siger velkommen til nye Bofællesskaber og står til rådighed for en gennemgang af mulighederne i kommunen.

Af egentlige bofællesskaber i Furesø kan nævnes:

Fra idéen om et bofællesskab og frem til den endelige indflytning består af en række faser, der erfaringsmæssigt tager fra 2 til 3 år:

 • Grundidéen og omdrejningspunkterne for fællesskabet defineres.
 • Størrelse/form af boligerne samt de geografiske ønsker for beliggenhed defineres.
 • Omfang og størrelse af fællesfaciliteter fastlægges.
 • Ejerformen for bofællesskabet defineres. Oftest vælges ejer eller andelsboligformen.
 • Det forventede antal boliger fastlægges, typisk 20 – 30 enheder.
 • Grundstammen af de kommende beboere etablerer kontakt.
 • Søgning efter medlemmer startes. Der estimeres en størrelse for den samlede forening.

 • Foreningen etableres og vedtægterne skrives. Heri visionen som en væsentlig parameter.
 • Indbetaling af en grundkapital, der skal sikre seriøsiteten fra medlemmerne samt give økonomisk basis for at benytte rådgivere mv.
 • Der vælges rådgivere til proces, licitation, tegning, projektering og byggeri samt jura.
 • Skitsetegninger påbegyndes.
 • Økonomien bearbejdes.
 • Finansieringsmuligheder afdækkes og forhåndsaftaler indgås.
 • Søgning efter egnede arealer.

 • Arealet fastlåses og der indgås aftale om grundkøb.
 • Tegninger for bebyggelsen færdiggøres. Kvalitetskrav og specifikationer.
 • Udbud af byggeopgaven og indgåelse af aftale med entreprenører mfl.
 • Medlemsaccept af økonomien for det endelige projekt. Tilstrækkelig tilslutning er sikret.
 • Finansieringstilsagn fastlåses.

 • Myndighedsgodkendelse af byggeri.
 • Byggemodning af arealerne. Tilslutning af vand, kloak og el samt jordarbejde og veje etc.
 • Byggeri efter kontrakt med tidsplaner og betalingsrater.
 • Byggetilsyn gennem kompetente rådgivere.

 • Byggeriet afleveres og der foretages mangeludbedring
 • Overtagelse og Indflytning
 • Bofællesskabets dagligdag tager sin begyndelsen og formen finder sit leje.
Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback