Oversigt over Furesø Kommunes bofællesskaber efter Almenboliglovens § 105 med støtte

Du kan se fuld beskrivelse i "Ydelsesbeskrivelser - Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune"

 • Bofællesskabet Jonstrup

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

  Adresse
  Bofællesskabet Jonstrup, Jonstrupvangvej 140, 3500 Værløse

  Målgruppe
  Bofællesskabet retter sig til yngre borgere mellem 18 og 25 år med autismespektrumforstyrrelser, som har et potentiale for at komme til at bo i egen bolig. Bofællesskabet vil typisk være relevant i perioden fra den unge flytter fra forældrene, til den unge er klar til at bo i egen bolig.

 • Bofællesskabet Overgangsboligerne

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

  Adresse
  Lillevangspark 8, 3520 Farum

  Målgruppe

  Borgere med behov for et tidsafgrænset botilbud, kendetegnet ved lettere fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og /eller lettere psykiatriske diagnoser i aldersgruppen 18-35 år.

 • Bofællesskabet Svanepunktet

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

  Adresse
  Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal, 3520 Farum.

  Målgruppe Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk og evt. fysisk funktionsevne. Der er typisk tale om borgere med omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Behovet for støtte kan være hele døgnet. 

 • Bofællesskabet Langkærgård

  Lovgrundlag
  Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

  Adresse
  Højeloft Vænge 4, 3500 Værløse Målgruppe Personer med medfødt hjerneskade og med udviklingshæmning

  Formål
  At borgeren trives og oplever livskvalitet og værdighed i bofællesskabet. Målet er, at beboeren kan bevare og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.

Oversigt over bofællesskaber efter Servicelovens § 107

Du kan se fuld beskrivelse i "Ydelsesbeskrivelser - Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune"

 • Afklaringsboligerne

  Lovgrundlag
  Servicelovens § 107

  Afklaringsboligerne er et midlertidigt botilbud fordelt på to matrikler i Furesø Kommune. Tilbuddet har til hensigt at bistå sagsbehandlere med udredning og afklaring ift. borgere med psykiske lidelser.

  Lerstedet: 4 pladser
  Søndersø: 6 pladser

  Målgruppen
  Yngre borgere med funktionsnedsættelse, der står over for at forlade barndomshjemmet, og hvor der er behov for en pædagogisk udredning af det fremtidige støttebehov i egen bolig eller i et botilbud.
  Andre borgere, hvor der er behov for en pædagogisk udredning af det fremtidige støttebehov i egen bolig eller i et botilbud. Det kan f.eks. være borgere der står over for en udskrivning fra psykiatrisk afdeling, og som ikke umiddelbart er kommunen bekendt.