Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig Boliger og botilbud Bofællesskaber for voksne med særlige behov

Bofællesskaber for voksne med særlige behov

Furesø Kommune råder over flere bofællesskaber for voksne med handicap og sindslidelser, samt social udsatte voksne.

Du kan se fuld beskrivelse for bofællesskaber efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §107 i

Ydelsesbeskrivelser - Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune

Oversigt over Furesø Kommunes bofællesskaber efter Almenboliglovens § 105 med støtte

Lovgrundlag
Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

Adresse
Bofællesskabet Jonstrup, Jonstrupvangvej 140, 3500 Værløse

Målgruppe
Bofællesskabet retter sig til yngre borgere mellem 18 og 25 år med autismespektrumforstyrrelser, som har et potentiale for at komme til at bo i egen bolig. Bofællesskabet vil typisk være relevant i perioden fra den unge flytter fra forældrene, til den unge er klar til at bo i egen bolig.

Lovgrundlag
Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

Adresse
Lillevangspark 8, 3520 Farum

Målgruppe

Borgere med behov for et tidsafgrænset botilbud, kendetegnet ved lettere fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og /eller lettere psykiatriske diagnoser i aldersgruppen 18-35 år.

Lovgrundlag
Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

Adresse
Paltholmterrasserne 47-49, 1. sal, 3520 Farum.

Målgruppe Borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk og evt. fysisk funktionsevne. Der er typisk tale om borgere med omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Behovet for støtte kan være hele døgnet. 

Lovgrundlag
Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85

Adresse
Højeloft Vænge 4, 3500 Værløse Målgruppe Personer med medfødt hjerneskade og med udviklingshæmning

Formål
At borgeren trives og oplever livskvalitet og værdighed i bofællesskabet. Målet er, at beboeren kan bevare og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.

Oversigt over bofællesskaber efter Servicelovens § 107

Lovgrundlag
Servicelovens § 107

Afklaringsboligerne er et midlertidigt botilbud fordelt på to matrikler i Furesø Kommune. Tilbuddet har til hensigt at bistå sagsbehandlere med udredning og afklaring ift. borgere med psykiske lidelser.

Lerstedet: 4 pladser
Søndersø: 6 pladser

Målgruppen
Yngre borgere med funktionsnedsættelse, der står over for at forlade barndomshjemmet, og hvor der er behov for en pædagogisk udredning af det fremtidige støttebehov i egen bolig eller i et botilbud.
Andre borgere, hvor der er behov for en pædagogisk udredning af det fremtidige støttebehov i egen bolig eller i et botilbud. Det kan f.eks. være borgere der står over for en udskrivning fra psykiatrisk afdeling, og som ikke umiddelbart er kommunen bekendt.

Genvej til

Voksenliv Furesø

Her kan du læse mere om Voksenliv Furesø

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback