Kommunens genbrugsstationer

  • Genbrugsstationen, Gammelgårdsvej 79 i Farum har åbent hver dag kl. 10.00 – 18.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar. Her kan du også aflevere genbrugsting til Spejdernes Genbrug.
  • Genbrugsstationen, Ballerupvej 75 i Værløse, har åbent hver dag kl. 10.00 – 18.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar.

Du kan også bruge de 24 andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Særligt for virksomheder

Du betaler for erhvervsbesøg på genbrugsstationen via nummerpladen. Alle bilers nummerplade bliver scannet ved indkørsel på genbrugsstationen. Virksomheder bliver derefter afregnet den efterfølgende måned for antal besøg på genbrugsstationerne. Du kan læse mere om systemet på Vestforbrændings hjemmeside.

Regler for køretøjer

Affald skal afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere. Cykel med trailer kan også benyttes, når der skal afleveres affald på genbrugsstationen.

Sortering og genbrug på genbrugsstationen

Genbrugsstationerne modtager 35-40 forskellige typer affald. Derefter bliver ca. 84 % af affaldet sendt til genanvendelse. Målet er, at endnu mere affald fra genbrugsstationerne skal genanvendes.

Affald som du IKKE kan komme af med på genbrugsstationen

  • dagrenovation og andet letfordærveligt affald
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald
  • støvende asbest

Klunsning forbudt

Det er forbudt at klunse, det vil sige at tage affald med hjem fra genbrugsstationerne. Nogle genbrugsstationer har dog specielle containere eller områder, hvor borgere frit kan tage affald med sig hjem.

Klare plastsække - ikke sorte

For at sorteringen af affaldet skal blive så god som mulig, modtager vi kun affald i klare plastsække på genbrugsstationerne. Du kan derfor ikke bruge sorte sække. De klare plastsække giver personalet på genbrugsstationen bedre mulighed for at give dig vejledning om sortering af dit affald.

Nyhed

Sidste chance for at få hentet dit gamle affaldsstativ

Hvis du fortsat har et gammelt affaldsstativ/-beholder, du gerne vil have hentet, skal du melde det nu til Vestforbrændings Kundeservice.

Affaldssorterng Inde Alle Fraktioner
Nyhed

Ny renovatør i Furesø

Furesø Kommune har indgået kontrakt med renovationsselskabet Urbaser A/S om indsamling af affald fra husholdninger og kommunale institutioner. Urbaser…

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk