Skip til hoved indholdet

Affaldsregulativer

Byrådet har vedtaget regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald er vedtaget af byrådet.

Regulativet handler om alt affald fra husholdninger. Både det affald, som kommunen indsamler, og det, som borgerne selv skal sørge for bliver håndteret korrekt.

Det er lagt fast, hvad du skal gøre med bl.a. mad- og restaffald, papir-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas- og metalaffald, papaffald, farligt affald og tekstilaffald fra din husholdning.

Der er også bestemmelser om, hvordan affaldsbeholdere skal placeres, så det er let at tømme dem, og om adgangsvejen til beholderne.

Hvis din bolig-/grundejerforening endnu ikke har modtaget beholder til en given type affald, gælder bestemmelsen i Regulativ for husholdningsaffald fra 2018 for den type affald.

Regulativ for husholdningsaffald 2022

Regulativ for husholdningsaffald 2018

Regulativ for erhvervsaffald

Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback