Skip til hoved indholdet

Affaldsgebyrer

Affaldsgebyrer

Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, storskrald, affald til genanvendelse, farligt affald og administration, i alt. 2.520 kr.

Beholdergebyret dækker indsamling og behandling af restaffald og madaffald.

Fra 2024 modtager du ikke længere en ejendomsskattebillet fra din kommune. Det skyldes, at ejendomsskatten fremover betales via skatten og fremgår af din forskudsopgørelse.

Du vil i stedet modtage en bidragsopgørelse fra din kommune for betaling af forbrugsafgifter for 2024 (renovation, skorstensfejer og rottebekæmpelse).

Hvis du har ændret dine affaldsordninger i 2023, vil du modtage en ny, revideret ejendomsskattebillet for 2023, hvor dine affaldsgebyrer er reguleret. Din kommune forventer at sende de nye skattebilletter ud til de borgere, som skal reguleres i løbet af 1. kvartal 2024.

Dit affaldsgebyr for 2024 opkræves på en bidragsopgørelse fra din kommune.

Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2024. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de affaldsordninger, du har tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

Din kommune forventer at opgøre reguleringerne i løbet af 1. kvartal 2024. Hvis du har ændret din affaldsordning, vil du her modtage en revideret skattebillet for 2023.

Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. 

Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning. Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret næste gang din kommune opgør ændringerne.

Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. 

Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Affaldsgebyrer 2024

Kategori

Beløb

Affaldsgebyrer for en typisk enfamiliebolig (grundgebyr pr. bolig)

Grundgebyr: 2.520 kr.

Beholdergebyr (240 liter tokammer til mad/rest, 14-dagstømning): 1.245 kr.

Samlet gebyr: 3.765 kr.

Grundgebyret dækker beholderne til genanvendelige fraktioner. Se uddybning i ovenstående punkt ”Hvad dækker gebyrerne?".

Øvrige beholdergebyrer enfamiliebolig, mad/rest og dagrenovation

190 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.209 kr.

370 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.612 kr.

140 liter etkammer, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

140 liter beholder, 14 dages tømning: 1.172 kr.

125 liter sæk, ugetømning: 1.710 kr.

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

Beholdergebyrer, restaffald etkammer

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr.

140 liter beholder, ugetømning: 1.654 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning:1.172 kr. 

190 liter beholder, ugetømning: 2.131 kr. (fælles standplads)

190 liter beholder, 14-dagstømning: 1.174 kr.

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.244 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.203 kr.

370 liter beholder, ugetømning: 2.867 kr.

370 liter beholder, 14-dagstømning: 1.556 kr. 

400 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 5.535 kr.

400 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 8.160 kr.

400 liter minicontainer, ugetømning: 2.911 kr.

660 liter minicontainer, ugetømning: 3.286 kr.

660 liter minicontainer, 14-dags tømning: 1.786 kr.

660 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 6.286 kr.

660 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 9.286 kr.

770 liter minicontainer, ugetømning: 3.445 kr.

800 liter minicontainer, ugetømning: 3.488 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 21.687 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 24.573 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 27.459 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 54.633 kr.

8 m3 vippecontainer, 14 dags tømning: 13.825 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 30.345 kr.

10 m3 vippecontainer, tømning hver 4. uge: 7.755 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 33.231 kr.

12 m3 vippecontainer, tømning hver 4. uge: 8.478 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 39.003 kr.

16 m3 vippecontainer, tømning hver 4. uge: 9.924 kr.

16 m3 vippecontainer, 14-dagstømning: 19.616 kr.

16 m3 vippecontainer, 3 tømninger pr. uge: 116.546 kr.

20 m3 komprimator, 14-dagstømning: 76.268 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 21.617 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 42.949 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 10.952 kr.

3 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 22.174 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 24.684 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 49.082 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 12.485 kr.

Beholdergebyrer, madaffald etkammer

140 liter beholder, ugetømning: 2.193 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 2 tømninger pr. uge: 4.167 kr.

140 liter beholder, 14-dagstømning: 1.240 kr.

190 liter beholder, ugetømning: 2.313 kr. (fælles standplads)

190 liter beholder, 14-dagstømning: 1.300 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.434 kr.

240 liter beholder, 2 tømninger pr. uge: 4.628 kr.

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.360 kr.

400 liter beholder, ugetømning: 3.296 kr.

400 liter beholder, 2 tømninger pr. uge: 6.305 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 17.275 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 8.781 kr.

3 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 17.275 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 11.035 kr.

Gebyrer for Mærkater Mærkater til ekstrasække (4 stk.): 130 kr.
Haveaffaldsgebyr (afhentning hver anden uge i perioden 1.4. - 30.11. pr. bolig) Haveaffaldsgebyr: 1.196 kr.
Erhvervsaffald og jordflytning

Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering m.m.

Vask af beholder 140 l - 1000 l

420 kr.

Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback