Flyvestation Værløse

Flyvestation Værløse
Her kan du følge arbejdet med planlægning, anvendelse og ejerforhold, efter at flyvestationen blev nedlagt som operativ base den 1. oktober 2008.

Lidt om området

Området er på ca. 520 ha og ligger i den sydvestlige del af Furesø Kommune. Selve flyvestationsarealet omfatter blandt andet en tre km lang landingsbane samt en række store hangarer og værkstedsbygninger.

Facebook

Naturstyrelsen har oprettet en Facebook-side for Flyvestation Værløse. Formålet med siden er at understøtte borgerinddragelsesprocessen, hvor alle interesserede kan komme med input og forslag til, hvordan Flyvestationen skal bruges i fremtiden.

Du kan fortælle om dine oplevelser på flyvestationen og gerne slå billeder op.
Besøg siden og husk at dele siden med interessefæller, venner og netværk!

Politisk udvalg

Furesø Kommune har nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, som skal rådgive Byrådet og de nuværende ejere om anvendelse og udvikling af flyvestationens arealer, anlæg og bygninger.

Kontakt

Ønsker du at låne de grønne arealer på Flyvestationen til særlige aktiviteter, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen Østsjælland.

Naturstyrelsen
Syvstjernen
Fægyden 1
3500 Værløse
Tlf.nr. 72 54 30 00
E-mail OSJ@nst.dk

Sidst opdateret 27. marts 2015

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Fax.: 7235 4010

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag dog     kl. 10.00 - 17.00

Akut - kontakt uden for åbningstid

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.