Flyvestation Værløse

Flyvestation Værløse
Her kan du følge arbejdet med planlægning, anvendelse og ejerforhold, efter at flyvestationen blev nedlagt som operativ base den 1. oktober 2008.

Seneste nyt

Idéstorm over Flyvestationen
Naturstyrelsen inviterer borgere og foreninger til at komme med gode idéer til, hvordan Naturstyrelsens del af den tidligere militære Flyvestation Værløse fremover kan blive et samlingssted for et aktivt friluftsliv i naturen.

Under overskriften Idéstorm kan alle interesserede i de kommende måneder sende deres forslag til friluftaktiviteter på flyvestationen til Naturstyrelsen i Østsjælland. Se nedenfor. Idéstormen slutter 2. juni 2014.
Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside 

Idéer sendes til: flyvestationen@nst.dk

Facebook

Naturstyrelsen har nu oprettet en Facebook-side for Flyvestation Værløse. Formålet med siden er at understøtte borgerinddragelsesprocessen, hvor alle interesserede kan komme med input og forslag til, hvordan Flyvestationen skal bruges i fremtiden.

Allerede nu kan du fortælle om egne oplevelser på flyvestationen, og gerne slå billeder op.
Besøg siden og husk at dele siden siden med interessefæller, venner og netværk!

Furesø Kommune har nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, som skal rådgive Byrådet og de nuværende ejere om anvendelse og udvikling af flyvestationens arealer, anlæg og bygninger.

Kontakt

Ønsker du at låne de grønne arealer på Flyvestationen til særlige aktiviteter, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen Østsjælland.

Naturstyrelsen
Syvstjernen
Fægyden 1
3500 Værløse
Tlf.nr. 72 54 30 00
E-mail OSJ@nst.dk

Lidt om området

Området er på ca. 520 ha og ligger i den sydvestlige del af Furesø Kommune. Selve flyvestationsarealet omfatter blandt andet en tre km lang landingsbane samt en række store hangarer og værkstedsbygninger.

Sidst opdateret 03. april 2014

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Fax.: 7235 4010

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag dog     kl. 10.00 - 17.00

Akut - kontakt uden for åbningstid

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.